Ööpimeduses toimunud šaakali ja mägra kohtumine lõppes esialgu ohvriteta, kuid päeval samas kandis liikuval metskitsel on põhjust oma järeltulija pärast ärevil olla.

Looduskalender selgitab, et suuruse poolest võiks šaakal kindlasti ohustada kitsetalle. Mägra puhul tuleb aga märkida, et šaakali ja mägra suuruse vahe on küll šaakali kasuks, aga kehamassi poolest võib noorem šaakal olla vana mägraga võrdne ja selles konfliktis peame vaatama ka šaakalipoolset koerlastele omast mängusoovi (vahel näeb see välja nagu kius) ja märga puhul peab arvestama, et nad teiste liikidega ei mängi.

Šaakaleid teatakse Eestis elavat alles viimased kümme aastat.

Allikas: Looduskalender