PTA loomatervise ja -heaolu osakonna peaspetsialist Carol Laurimaa kinnitas, et Põllumajandus- ja Toiduamet on koostanud artiklis nimetatud loomapidajale ettekirjutused seoses põranda puhastamisega väljaheidetest ning selle puhtana hoidmisega ja loomade marutaudi vastase vaktsineerimisega. Lisaks sellele kohustas Põllumajandus- ja Toiduamet loomapidajat koertega igapäevaselt jalutama ning lisama lindude puuridesse kümblemiseks vett või liiva.

„Iga ettekirjutus on koormatud sunniraha hoiatusega. Selle juhtumiga seoses on loomapidajal kohustus hiljemalt 31. augustiks 2023 ettekirjutus täita. Kui ettekirjutus on täitmata, rakendab Põllumajandus- ja Toiduamet sunniraha kuni 9600 eurot,“ selgitas ta.

Ühtlasi juhib PTA tähelepanu, et heakorra küsimuste lahendamine, mida on näiteks loomade väljaheited kortermaja trepikojas; papagoide valjust häälitsemisest tingitud inimeste häiring; koertega rihmata jalutamine ning välistingimustes väljaheidete mitte koristamine, ei kuulu Põllumajandus- ja Toiduameti pädevusse. Antud küsimuste lahendamine on kohaliku omavalitsuse (Tallinnas munitsipaalpolitsei) ja kortermajaühistu pädevuses.