Kahtlustuse kohaselt on PTA Põhja regiooni juht Vladimir Vahesaar, kes on pädev läbi viima veterinaarjärelevalve toiminguid, võltsinud veterinaarjärelevalvekontrolli protokolle. Seni kogutud tõendid osundavad, et Vahesaar ei teostanud ulukiliha tapajärgset veterinaarkontrolli seaduses ettenähtud mahus ja viisil ning võltsis tegemata jätmise varjamiseks järelevalvekontrolli protokolle.

„Seetõttu on Põhja ringkonnaprokuratuuril alust [Vahesaart] kahtlustada ametialases võltsimises (KarS §299 lg 1), mille eest võib kohus teda karistada rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega,“ ütles Põhja ringkonnaprokuratuuri prokurör Siret Vaher-Torni.

„Tegemist on äärmiselt tõsise juhtumiga, kuna kahtlustatava tegevus aitas küll kiirendada veterinaarkontrolli teostamist, kuid tarbijate vaatest tekitati nii tõsine toiduturvalisusega seotud risk,“ ütles Vaher-Torni. „Toiduturvalisus on valdkond, kus ei tohi teha järeleandmisi, sest vastasel juhul võivad olla kahjud laialdased ja halvemal juhul lõppeda surmaga. Seni kogutud tõendid ei viita, et see risk oleks realiseerunud.“

Tegemist on esialgse kahtlustusega, mis võib menetluse kestel muutuda. Kohtueelse menetluse käigus tuvastatakse teo motiivid ja ulatus.

Menetlust viib läbi keskkriminaalpolitsei Põhja ringkonnaprokuratuuri juhtimisel.

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht Ats Kübarsepp selgitas, et praegu tegeleb politsei aktiivselt sellega, et toimunu kohta võimalikult palju tõendeid koguda. „Asjaolude väljaselgitamiseks teeme hetkel erinevaid menetlustoiminguid, et kõik võimalikult kiiresti välja selgitada. Oma ametikohaga kaasnevate volituste kuritarvitamine väärib ühest hukkamõistu ning politsei reageerib alati, kui meieni jõuab selline info,“ täpsustas Kübarsepp.

2020. aasta lõpus, enne liitmist põllumajandusametiga, kui praeguse PTA ametlikuks nimetuseks oli veel veterinaar- ja toiduamet, pälvis Vahesaar maaeluministeeriumi teenetemärgi.

„Vladimir Vahesaart soovime esile tõsta tema pikaajalise ja tulemusliku töö eest veterinaarias. Ta on üle kahekümne aasta töötanud veterinaar- ja toiduametis veterinaaria ja toiduvaldkonna juhina, esialgu Harjumaal, praegu Põhja regiooni juhatajana. Kõik sai kunagi alguse erialase praksisega ja jätkus administratiivse tööga VTAs. Vladimir on kõrgelt hinnatud, pühendunud ja innustav juht ning pädev ja õiglane ametnik, kes teeb tööd südamega. Ta on ka noorte ametnike juhendaja, teejuht ja õpetaja. VTAs on alluvad teda korduvalt pärjanud aasta juhi tiitliga,“ seisab põhjenduses.