Rahvusvaheline loomade heaolu konverents toimub sellel aastal juba neljandat korda. Konverents on pühendatud loomade kaitsmisele ja päästmisele ning inimestele, kes igapäevaselt loomadega tegelevad. Eesmärk on jagada rahvusvahelisel tasemel teadmisi ja kogemusi ning läbi selle tõsta loomakaitsjate ja kõigi loomadega tegelejate võimekust ning avardada valdkonnast huvitatute silmaringi.

Seekordsel konverentsil on fookuses loomade vaimne tervis ja liigikaitse. Jagatakse teadmisi lemmikute vaimsest tervisest sh probleemkäitumisest ja kasside heaolu tagamisest ning eksootiliste lemmikloomade kaubanduse reguleerimisest ja metsloomade kaitsmisest.

„Tallinn on järjepidevalt liikunud selles suunas, et inimeste kõrval oleks ka loomadel linnas hea olla. Oleme ära jätnud aastavahetuse ilutulestikku ning teinud mitmeid teavituskampaaniaid, et vähendada pürotehnikast tingitud loomade iga-aastast stressi. Kuid on teisigi viise panustamaks loomade heaollu ning mul on hea meel, et meie konverentsi esinejad pakuvad osalejatele uusi teadmisi selles vallas. Värske koeraomanikuna tean, et oma kodulooma kohta saab alati uut juurde õppida,“ ütles abilinnapea Vladimir Svet.

Kuna Tallinn on Euroopa roheline pealinn 2023, korraldatakse lisaks traditsioonilisele konverentsile ka Linnaloomade seminar. Seminar on mõeldud kõigile loomasõpradele. Osalema on oodatud loomaomanikud, korteriühistud, loomasõbrad ja teised, kes soovivad loomade kohta rohkem teada saada.

Seminaril tutvustatakse kuidas toime tulla koertega, kasside stressist tulenevate probleemidega ja kuidas pidada pisiloomi. Räägitakse ka linnas elavatest metsloomadest ja liigirikkuse säilitamisest. Lisaks tuletatakse meelde, miks loomad ei sobi meelelahutusse. Seminaril osalejatel on võimalik kohapeal küsida nõu erinevatelt spetsialistidelt.

„Loomade vaimne tervis on midagi, millest räägime häbiväärselt vähe. Kuigi uuringud näitavad, et just see mõjutab tugevalt loomade heaolu. Vaimsete puudujääkide tõttu võivad olla meie koerad agressiivsed teiste koerte või inimeste vastu ning kassid näiteks märgistada tuba. Loomade vajaduste mõistmine ja nendega õigesti käitumine aitab meil neid probleeme ennetada, vajadusel lahendada. Seetõttu soovime ka edaspidi aina enam konverentsil selliseid teemasid puudutada,“ kommenteeris ELS-i juhatuse liige Geit Karurahu.

Rahvusvahelisele loomade heaolu konverentsile ja Linnaloomade seminarile on oodatud kõik, kes tunnevad loomade vastu huvi. Tegu on hea võimalusega saada uusi teadmisi, küsida nõu spetsialistidelt ning kuulda ja jagada kogemusi.