Teil oli hiljuti kohtumine Põllumajandus- ja toiduameti ning Eestimaa loomakaitse liiduga, kelle omavahelised suhted pole teadupoolest juba pikemat aega kuigi head. Kuidas see sujus?

Minule jäi väga hea mulje. Nii kaua, kui ollakse valmis ühes ruumis rahuliku häälega asju arutama, saab leida ka lahendusi. Minu meelest nii loomakaitse liit kui PTA rääkisid väga sisukalt ja olid ühel nõul, et koostööd on vaja teha. Lihtsalt võibolla ühe poole jaoks liiguvad asjad liiga aeglaselt.