„Ükskõik, millised karusnahatööstuse väited ka poleks, ükski heaolueeskiri ega tööstuse sertifitseerimisskeem ei saa kunagi muuta nende tundlike loomade tegelikkust, kes on sunnitud elama kogu oma õnnetu elu pisikestes traatpuurides. Need metsloomad jäetakse ilma nende põhivabadustest toote nimel, millel järgi puudub vajadus. Karusnahka toodetakse ainult väga väikese ja kiiresti kahaneva hulga inimeste edevuse rahuldamiseks. See on vastuvõetamatu. Peame selle lõpetama.“ kommenteeris endine karusloomafarmi tegevjuht Mike Moser, kes nüüd toetab karusloomafarmide keelustamist.

Rohkem kui 1,5 miljoni kodanikku andis oma allkirja karusnahavaba Euroopa toetuseks ja 20 liikmesriiki, seal hulgas Eesti, on juba täielikult või osaliselt keelustanud karusloomatööstuse loomade heaolu ja rahvatervise huvides. See saadab selge märgi, et karusloomafarmid ei saa mingil juhul olla kooskõlas metsloomade heaoluga. Üleskutset karusloomafarmid lõplikult keelustada on toetanud nii mitmed parlamendiliikmed kui ka liikmesriigid riiklikul tasandil.

Karusloomafarmides hoitakse metsloomi pisikestes puurides, takistatakse nende loomulikku käitumist ja tapetakse ainult nende karusnaha pärast. Lisaks kujutavad farmid märkimisväärset ohtu loomade ja inimeste tervisele ning ohustavad bioloogilist mitmekesisust.

Pärast kohtumist korraldajate ja Euroopa Komisjoni (EK) vahel on see parlamentaarne kuulamine osa ametlikust Euroopa kodanikualgatuse protseduurist. Kodanikualgatus “Fur Free Europe“ ehk “Karusnahavaba Euroopa“ tuleb veel sel nädalal kaks kord EP-s jutuks: täna, 17. oktoobril, kui EK esitleb oma järgmiste kuude programmi, ja neljapäeval, 19. oktoobril, kui kodanikualgatust arutatakse täiskogu istungil. Detsembri keskpaigaks peaks EK andma ametliku vastuse.