Selleks, et sinu lemmikloom ennast hästi tunneks, austa tema…

tundeid:

Ka loomadel on emotsioonid. Nad küll ei väljenda neid samamoodi nagu meie, kuid kui tunneme liiki, siis võime need ära tunda või aimata. Enamikele loomadele ei meeldi lärm ja rahvarohked kohad. Seega ei tasuks neid kaasa võtta laatadele ja pidustustele.

Mõne liigi jaoks on äärmiselt stressirohke olla üksi, ta vajab liigikaaslaste või inimese seltskonda. Neid loomi ei tohiks kindlasti jätta pikalt üksinda.

Kindlasti tasuks ka meeles pidada, et loomad ei soovi kõigi teiste loomadega või inimestega kontakti. Näiteks peaks vältima olukordi, kus võõras inimene või loom tuleb sinu lemmikule liiga lähedale. Looma suhtes oleks austav, kui teda ei pandaks olukorda - kui ta just ise seda ei vali -, kus ta peab olema kellegi süles või paid vastu võtma.

Mõned loomad on äärmiselt territoriaalsed, mis tähendab, et keskkonna vahetus või uue looma toomine samasse keskkonda võib talle halvasti mõjuda.

hirme:

Hirm on üks kõige tugevamaid tundeid, mis võib lemmiku panna meie jaoks veidralt või lausa valesti käituma. Paljud loomade käitumisprobleemid saavad alguse hirmust, mida loomaomanik ei märka või millega ei tegele.

Näiteks väiksematele loomadele ei meeldi, kui me nende kohal kummardame. See mõjub neile ähvardavalt ja on hirmus, mõni loom võib selle peale rünnata.

Pisiloomadele võib veel suurt stressi põhjustada teiste liikidega kokku laskmine. Näiteks ei tasu lasta kassi närilise puuri juurde või merisiga panna elama koos rotiga.

Koera ei peaks sundima tutvuma teiste koertega või lastega, kui ta neid kardab, vaid vajadusel tuleb teda kindlal viisil vähehaaval nendega harjutada. Hirmuobjektiga kokkupuude ei ole halb mitte üksnes loomale, kes kardab, vaid võib olla ohtlik ka sellele, kes hirmu tekitab, kuna kohkunud loom võib rünnata.

soove:

Ka loomadel on erinevad ootused ja soovid, mis tuleb täita. Pisi- ja eksootilised loomad nõuavad, et nende keskkond oleks ligilähedane looduslikule keskkonnale, kus nad muidu elaksid ja toimetaksid. Ehk neile tuleb garanteerida igapäevane liikumisvajadus ja võimaldama muud tegevused, mida nad looduses teeksid.

Näiteks küülik ei ole puuriloom, tema soovib enamiku päevast vabalt ringi joosta ja hüpata. Loomad vajavad ka valikuvõimalusi ehk võimalust ise otsustada mida ja kuidas nad teha tahavad. Näiteks koeraga jalutades peaksime andma talle sobivates kohtades aega nuusutada ja valida kuhu edasi liigume.