Seksuaalvahekord loomaga on hetkel Eestis n-ö hall ala – see ei ole lubatud, aga keelatud ka ei ole. Loomakaitseseaduse §4 põhjal on keelatud looma hukkumist, vigastamist või talle valu ja välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi põhjustav tegu. Lubamatute tegude alla lähevad näiteks loomavõitluse korraldamine, looma hülgamine, loomale kannatusi põhjustav aretustegevus, ent mitte seksuaalne väärkohtlemine või loomaga seksuaalvahekorda astumine.

“Meie hinnangul tuleb loomakaitseseadust muuta nõnda, et looma suhtes lubamatu teo alla kuuluks ka looma seksuaalne väärkohtlemine,“ kommenteeris Loomuse juhatuse liige Anu Tensing. “Hetkel ei kaitse loomakaitseseadus loomi seksuaalse väärkohtlemise vastu ega sea ka mingeid tagajärgi taolise julma teo eest,“ lisas Tensing.

Vaatamata sellele, et tegemist on selgelt mittekonsensusliku teoga, sest loom ei saa anda oma nõusolekut, argumenteeritakse siiski aeg-ajalt, et see ei tee loomale liiga või äkki hoopiski meeldib. Loomade vaimseid kannatusi mõõta on äärmiselt keeruline, seda enam, et ükski loom ei tule kellelegi kurtma, et talle on liiga tehtud. Sama argument ei pädeks näiteks kahe inimese vahel.

Seksuaalselt kasutatakse ära erinevaid loomaliike. Kõige levinumad, keda seksuaalselt ära kasutatakse, on koerad, neile järgnevad hobused ja põllumajandusloomad nagu veised, kitsed ja sead.

Vähesemal määral kasutatakse roomajaid, metsloomi, kasse, linde ja muid loomi. Tihtipeale elabki väärkoheldud loom koos oma ärakasutajaga või on väärkohtlejal loomadele ligipääs töö kaudu. Seetõttu on äärmiselt oluline lisakaristusena määrata loomade pidamise ja loomadega töötamise keeld, mida sisuliselt Eestis ei tehta.

Loomuse algatatud rahvaalgatust toetavad: Eesti Loomakaitse Selts, Varjupaikade MTÜ, Pesaleidja MTÜ, Koduotsivad kutsud Venemaalt MTÜ, Loomapäästegrupp MTÜ, MTÜ Farmiloomade turvakodu Eestimaal, Linnafauna Zooveterinaarkeskus.