Ajakirjas Psychology Today avaldatud uuring sedastas, et koeraomanikel on suurem enesekindlus võrreldes inimestega, kellel lemmiklooma pole. Kassiomanikel kippus enesehinnang seevastu viimastest madalam olema.

Üleüldist heaolu seostatakse sellega, et koer vajab rohkem liikumist, mistõttu peab omanik end ka füüsiliselt rohkem liigutama. See omakorda soodustab tugevamat vaimset tervist. Koeraga koos õues liikumine aitab kaasa ka uute suhete tekkimisele ja tugevamale sotsiaalsele võrgustikule.

Kassid seevastu eelistavad kodusoojust ning nendega pargis jalutamine ei ole just igapäevane tegevus.

Teadlaste väitel on koeraomanikud ekstravertsemad, avatumad ja vähem neurootilised kui kassiomanikud. Rohkem puudutab lemmiklooma olemasolu mehi: meessoost koeraomanike enesekindlust hinnati kõrgemaks kui nende oma, kes peavad kassi või kellel lemmikoom puudub. Selle võimalik põhjus on, et mees tunneb tugevamat karjakuuluvust või kehtestab end lausa karjajuhi positsioonil.

Kassiomanikest naistele laieneb üldine ettekujutus, et nad on üksikud, isepäised ega suhestu nii kergesti ühiskonnaga.

Uuringu autorid soovitavad hoolega kaaluda, milline lemmikloom kohandub kõige paremini meie isikuomaduste ja elustiiliga.

Allikas: abc.es