Koerad on harjunud karjades elama ning kari võib moodustuda juba ainult kahekesi koos omanikuga. Kõik, kes karjaliikmetega rohkem läbi käivad või nö omaks saavad, on justkui karja pikendus. Sinna alla kuuluvad enamasti pereliikmed, kellega koos elatakse, või lähedased, kes tihedamini külas käivad, ilma et jääks sisse väga pikk vahe.

Kui me tutvustame koerale uusi inimesi või loomi, võib alati tekkida olukord, kus koer pigem väldib tutvumist. Jälgida tuleb, kas see on iga kord nii või leiab aset näiteks teatud tüüpi inimeste puhul.