Kägu (Cuculus canorus) on Eestis üldlevinud linnuliik ja kuigi ta on üks populaarsemaid linde meie folklooris, ei ole seda liiki Eestis kunagi spetsiaalselt uuritud ega ka liigi bioloogiat lähemalt tutvustatud. Käo valimine aasta linnuks aitab tõhusalt kaasa näiteks tema pesitsusbioloogia ja rände uurimisele.’

“Paljud inimesed on kuulnud kägu kukkumas ning teavad, et ta muneb teiste lindude pesadesse, ent me ei tea midagi näiteks meie kägude rändeteedest ja talvitusaladest,“ tõi esile käo aasta eestvedaja Jaanus Aua. „Tänavu püüame selle välja selgitada ning paigaldame kägudele GPS-saatjad, et saada infot kägude tegevusest pesitsusajal ning liikumistest nii lokaalselt, rändeteedel kui ka talvitusaladel,“ lisas Aua.

Saatjatega varustatud kägude seiklustest saab lugeda alates maikuust aasta linnu blogist. Seni saab käo bioloogiast ja rahvasuus levinud uskumustest lugeda kodulehelt eoy.ee/kagu.Käo aastal toimuvad veel loodus- ja kirjandusõhtud, veebiviktoriin ja õpitoad koolilastele. Kaasa saab lüüa nii kägude kui ka käokellade loendusel ja rahvapärimuse kogumises.

Käo aasta lõpeb traditsiooniliselt suure linnuõhtuga.Käo aasta uudiseid ja tegevusi saab jälgida lehel eoy.ee/kagu ja Eesti Ornitoloogiaühingu Facebooki lehel.Aasta linnu projekti toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Eesti Ornitoloogiaühing valib aasta lindu 1995. aastast ja kägu on järjekorras kolmekümnes aasta lind. Aasta linnu valimise eesmärk on tutvustada avalikkusele üht Eestis esinevat linnuliiki või liigirühma, samuti kaasata loodushuvilisi valitud liigi uurimis- ja kaitsetegevustesse.