Abilinnapea Vladimir Sveti sõnul on Tallinna loomaaed suur ja ainulaadne asutus, millele oli uue juhi leidmine suur väljakutse. „Meie eesmärk oli leida loomaaiale eestvedav ja hooliv, inimeste ja protsesside juhtimist hästi valdav ning valdkonda tundev tippjuht. Ootame uuelt juhilt loomade heaolu tõstmist, külastajatele väärtuse loomist ning rahvusvaheliste võrgustikega koostöö arendamist. Kaupo Heinmat ootavad kahtlemata ees suured väljakutsed, kuid heas koostöös oma meeskonnaga on kõik sihid saavutatavad,“ sõnas Svet.

Kaupo Heinma hinnangul on Tallinna loomaaia direktori ametikoht äärmiselt väljakutseterohke. „Loodan olla organisatsioonile vääriline juht, sest varasemad direktorid on jätnud suured kingad, mida täita. Minu sooviks on arendada loomaeda selliselt, et võrdselt oleksid väärtustatud nii loomad, töötajad kui ka külalistajad. Siiski ei tohi unustada ka ruumi, kuhu loomaaeda tulles satutakse. See peab olema loodusega kooskõlas ning jätkusuutlik. Nende sammaste kaudu loomegi paremat loomaaeda,“ ütles Heinma.

Tallinna loomaaia direktori esimene avalik konkurss toimus mullu 25. maist 15. juunini. Juulis moodustati konkursi läbiviimiseks neljaliikmeline valikukomisjon, mis jõudis järeldusele, et ükski kandidaat ei vastanud ette antud kriteeriumitele. Esimese konkurssi luhtumise järel korraldati teine avalik konkurss ja paralleelselt alustati sihtotsinguga personalibüroo abil. Avaliku konkursi kaudu kandideeris kokku 28 inimest. Konkursi läbiviimise tulemusel tegi komisjon ettepaneku nimetada Tallinna loomaaia direktori ametikohale Kaupo Heinma.

Kaupo Heinma on omandanud magistrikraadi Tallinna ülikoolis loodusteaduste valdkonnas. Tal on organisatsioonide, inimeste ja ressursside juhtimise ning rahvusvahelise koostöö kogemus. Heinma on olnud keskkonnaministeeriumi (alates 1. juulist 2023 kliimaministeerium) keskkonnakorralduse osakonna juhataja ning töötanud ligi viis aastat kuni 2023. aasta septembrini kliimaministeeriumi asekantslerina.

Tallinna loomaaia direktori valikukomisjoni esimees oli keskkonna- ja kommunaalameti juhataja Jaan Tarmak, komisjoni kuulusid veel linna personalidirektor Vilve Raik, abilinnapea Vladimir Svet ja valdkonna ekspert Aleksandr Semjonov.

Tallinna loomaaia eelmine juht Tiit Maran lahkus ametist 9. aprillil 2023.