Loomuse podcasti Loomade Hääl 67. episoodis on saatejuhil Sirli Spelmanil külas Bosnia ja Herzegovina aktiivne loomaõiguste aktivist Maida Šabeta-Lemajić, rahvusvahelise hariduse võrgustiku InterNICHE liige.

Vestluse fookuses on loomkatsete (eba)vajalikkus hariduses ning teaduses ja julmusevabade alternatiivide kasutamine ja nende poole liikumine. Šabeta-Lemajić jagab kuulajatega oma tausta, enda osalemist kampaaniates loomkatsete vastu hariduses ja enda toimetamisi Ida-Euroopas, eriti Balkani riikides.

Šabeta-Lemajić avastas 2009. aastal loomkatsete ulatuse akadeemilistes keskkondades ja sai šoki, kuid aastatega on teaduses toimunud märkimisväärne edasiminek julmusevabade alternatiivide leidmisel ja kasutamisel. Šabeta-Lemajić kirjeldas näitena praktikaid nagu rakukultuurid ja in vitro meetod.

Saates arutatakse innovatiivsete alternatiivide potentsiaali üle Euroopa, kus ülikoolid eelistavad endiselt traditsioonilisi loomkatsete meetodeid, samas kogetakse sarnast vastupanu alternatiivide leidmisele ja kasutamisele ka Ameerika Ühendriikides.

Šabeta-Lemajić rõhutas, et muutustega kohanemine ei puuduta ainult loomade heaolu, vaid ka hariduse ja teaduse edendamist. Alternatiivide tõhususe statistika esitamine on selle teekonna juures oluline. Konverentsid on kujunenud võimsateks alternatiivide arutelu platvormideks pakkudes võimalust ülikoolidele teaduslikke tõendeid esitada ja arutleda loomkatsete mittevajalikkuse üle.

Näiteks tavaline argument alternatiivide vastu on formaliini toksilisus. Šabeta-Lemajić tõstis esile, et mõned professorid muudavad oma seisukohta seejärel, kui neile on loomasõbralikud alternatiivid esitletud ja muutuse potentsiaal ära näidatud.

Noorema põlvkonna kasvav teadlikkus loomade õigustest ja eetilisest elust seavad loodetavasti kehtiva korra kahtluse alla ja propageerivad muutust loomadega seotud ainete õpetamisel.

Spelman loodab, et sarnased konverentsid saavad olema ka Eestis või Baltikumis, tunnistades, et Eesti ülikoolides tuleb antud teemal teha olulist tööd. Šabeta-Lemajić julgustas kõiki, kes märkavad loomade kannatusi ülikoolides, temaga ühendust võtma ja väljendas valmisolekut korraldada konverents ka Balti piirkonnas uurimaks kollektiivseid lahendusi.

Eestvedajate nagu Maida Šabeta-Lemajićjuhtimisel ja noorema põlvkonna kasvava teadlikkusega on lootust tulevikule, kus haridus ja teadus kasutavad loomkatsete asemel loomi hoidvaid ja uuenduslikke alternatiive.

'InterNICHE on rahvusvaheline hariduse võrgustik, mille eesmärgiks on kvaliteetne, humaanne haridus (loomi kahjustavatest loomkatsetest loobumine) ja koolitus meditsiini, veterinaarmeditsiini ja bioloogia alal. Selleks kasutavad nad loodusteaduste õpetamise metoodikat, kus loomkatsed on asendatud alternatiivsete meetoditega, teevad koostööd õpetajatega alternatiivide väljatöötamisel ja tutvustamisel ja toetavad õpilasi, kes ei soovi loomkatseid oma õpingute osana kasutada.