Põllumajandus- ja Toiduameti lõuna regiooni juhtivspetsialisti Urmas Palloni sõnul võeti ühel juhul kaks koera ära järelkontrolli tulemusel. „Amet teostas korduvkontrolli loomapidaja juurde, et kontrollida ettekirjutuse täitmist. Paraku polnud ettekirjutust täidetud ning koertele mõeldud keskkond polnud nende heaolu seisukohalt ohutu ega sobiv,“ selgitas Pallon.

Üks koertest elas hoone osas, mille katus oli lagunenud ning varisemisohtlik. Teine koertest elas ruumis, mis oli maast laeni täis erinevat kola ja koeral puudus seal praktiliselt vaba liikumisruum.

Koht, kus koerad elama pidid

Teiselt loomapidajalt võeti ära kokku kuus koera. „Ametile saabus tähelepanelikult kodanikult vihje, et loomapidaja hoiab loomi kinniselt ning neid pole keegi söötmas ega jootmas käinud.“ Põllumajandus- ja Toiduamet teostas koheselt kontrollkäigu. „Kohapeal tuvastati, et loomad on kinnises majas omapäi. Sisenemisel leiti kuus väga kõhna koera, kellel puudus söök ja jook. Ruumi põrand, kus koerad elasid, oli kaetud koerte väljaheidetega. Lisaks oli tubane temperatuur selline, mis antud liiki koertele eluks ei sobi,“ kirjeldas Pallon.

Kõik loomad on tänaseks varjupaigas, kus nendele võimaldatakse vajadusel ravi ning tagatakse kõik muu heaoluks.

Juhul kui märkad, et loomade elu ja tervis on ohus, siis teavita sellest Põllumajandus- ja Toiduametit vihje@pta.agri.ee.