Jaanuari viimasel reedel, laupäeval või pühapäeval tuleb leida aega üks tund, mille jooksul vaadelda linde aias, pargis või kalmistul. Vaatlejal on tarvis kirja panna kõik kohatud linnuliigid ning iga liigi puhul suurim korraga nähtud isendite arv. Eesti Ornitoloogiaühing palub vaatlustulemused esitada esimesel võimalusel, aga hiljemalt 2. veebruariks elektroonilise ankeedi kaudu lehel www.eoy.ee/talv.

„Talvisest aialinnuvaatlusest võtab igal aastal osa paar tuhat huvilist, mis teeb sellest meie kõige populaarsema linnuvaatluse ja harrastusteaduse algatuse,“ sõnas koordinaator Aarne Tuule. „Aastast aastasse märkavad vaatlejad kõige enam rasvatihaseid, keda kohatakse peaaegu kõigis vaatluspaikades ja kes annavad ka suurema osa lindude koguarvust. Esikolmikus on alati ka põldvarblane ja rohevint,“ andis Tuule vihje liikide kohta, keda on suur tõenäosus näha.

Eesti Ornitoloogiaühing loosib talvisel aialinnuvaatlusel osalejate vahel välja kaks lindude toidumaja ja kümme linnukalendrit.

Täpsed juhised, määramisabi ja varasemad tulemused leiab lehelt www.eoy.ee/talv.

Talvine aialinnuvaatlus toimus Eestis esimest korda 2010. aastal. Mullu osales 2341 linnusõpra, kes kolme vaatluspäeva jooksul loendasid kokku 47 945 lindu 65 liigist. Talviste aialindude vaatlemine aitab paremini tundma õppida toidumaja või aeda külastavaid linde ning aitab ornitoloogidel saada teavet aialindude arvukuse muutuste ja nende võimalike põhjuste kohta.

Talvist aialinnuvaatlust korraldab Eesti Ornitoloogiaühing, toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.