.Piltidel on näha, et Zoomaailma poes puudusid lindudel, kaladel ja küülikul varjumiskohad ning pisinäriliste puuris oli joogipudel nii kõrgel, et ei olnud kindel, kas loom üldse ulatabki selleni. Lemmikloomade pidamise nõuete põhjal peab närilise ja küüliku pidamise ruumis või ehitises olema pesakast, kuut või muu selletaoline pesaruum. Lisaks on küüliku puur looma jaoks liiga väike – küülikuid ei peaks puuris üldse pidamagi, sest küülikute liikumisvajadus on väga suur ning puur seda kindlasti ei paku.

Ruudi poes tehtud piltidelt nägi, et seal puudusid närilistel varjumiskohad (kohustuslik vastavalt lemmikloomade pidamise nõuetele) - puur oli sisustamata (pole näiteks mänguasju) ja loomadel puudus igasugune võimalus loomupäraseks eluks. Lisaks oli Ruudi poes puuriga poe nurka teiste puuride taha topitud lind.

Poodides pole loomadel võimalik varjuda

Betta Zoo poes olid akvaariumid puhtad, igas akvaariumis oli ka varjumisvõimalus, samas jäid mõnes akvaariumis varjumisvõimalused kahjuks pigem kesiseks. Lindude ja näriliste puurid, kus varem ilmselt olid loomad, olid kõik tühjad ning nägid välja nagu poleks enam kasutusel. Loodetavasti linde ega närilisi seal edaspidi ei näegi.

„Seaduses on ette nähtud tingimused (küll väga kesised), kuidas lemmikloomi tuleb pidada, ja isegi neid ei täideta. Seetõttu leian, et ainuke võimalus lemmikloomade olukorda parandada on lõpetada igasugune lemmikloomade poodides müümine,“ kommenteeris Loomuse juhatuse liige Anu Tensing. „Loom ei ole kaup ning temaga ei tohiks sedasi suvaliselt kaubelda nagu tema elu ei oleks väärtuslik või kellegi jaoks oluline.“

Poodides ei saa elusolendid elada liigiomastes tingimustes

MTÜ Loomus saatis päringu ka Põllumajandus- ja Toiduametile, kelle vastutusalasse kuulub lemmikloomade pidamistingimustest kinnipidamise kontroll.

Loomus MTÜ, Eesti Loomakaitse Selts MTÜ, Varjupaikade MTÜ ja Rõõmsad Hüpped MTÜ tõstatasid 2023. aasta lõpus loomade kaupluses müümise probleemi läbi rahvaalgatuse „Loom ei ole asi. Tema koht ei ole poeletil! ning kutsuvad Riigikogu üles loomade poes müüki keelustama.

Selle praktika lõpetamiseks on mitmeid põhjuseid:

  • kauplustes ei ole võimalik tagada loomadele loomupäraseid või sobivaid tingimusi;

  • paljudel kaupluses loomade eest vastutatavatel töötajatel puudub asjakohane väljaõpe ja teadmised, kuidas müüdavate loomade eest adekvaatselt hoolitseda;

  • kaupluses looma müümine ei taga, et uus omanik on võimeline ja motiveeritud looma eest hoolitsema, kuna puudub uue omaniku taustakontroll.

Täiendavalt süvendab kauplustes loomade müümine vaid ühiskonnas arusaama, et loom on asi või kaup, mitte elusolend, kel on iseväärtus.