Juhtumile reageerisid KKA Tartumaa järelevalve inspektorid, kelle saabumise hetkeks oli nahkhiir juba tagasi loodusesse vabastatud. Loodetavasti leidis nahkhiir endale paiga, kus uuesti talveunne jääda ning jätkata oma elu looduses.

Eestis elavad nahkhiired on looduskaitse all, kuuludes II kaitsekategooriasse ning nende loodusest eemaldamine, sh pidamine ja kasvatamine on keelatud! Lisaks võivad nahkhiired olla marutõve põhjustavat lüssaviiruse kandjad, mis hammustuse tagajärjel võib loomalt inimesele levida.

Keskkonnaamet tänab oma koostööpartnerit Eesti Metsloomaühingut, kes neile juhtumist teada andis!

𝐊𝐚𝐢𝐭𝐬𝐞𝐚𝐥𝐮𝐬𝐭𝐞 𝐥𝐢𝐢𝐤𝐢𝐝𝐞 𝐦𝐞𝐞𝐥𝐞𝐬𝐩𝐞𝐚:

-Kaitsealused liigid on sageli haruldased ning hävimisohus või võivad ohutegurite jätkumisel hävimisohtu sattuda.

-Kaitsealuse liigi isendi püüdmine ja tahtlik häirimine paljunemise, poegade kasvatamise, talvitumise ning rände ajal on keelatud!

-Kaitsealuse liigi loodusest eemaldamine või tahtlik surmamine on keelatud!

-Abitusse olukorda või ohtu sattunud kaitsealusest isendist saab teada anda 𝐫𝐢𝐢𝐠𝐢𝐢𝐧𝐟𝐨 𝐭𝐞𝐥𝐞𝐟𝐨𝐧𝐢𝐥 𝟏𝟐𝟒𝟕.