Eriti ohustatud on mõned suurekasvulised tõud, kellel Hispaanias läbi viidud uuring tuvastas luuvähki haigestumise juba viieaastaselt. Seevastu väiksematel koertel, kes kaalusid kuni viis kilo, leiti pahaloomulisi kasvajaid sootuks hiljem - keskmiselt 11-aastasena.

Paremini kaitstud on ka segaverelised koerad. Puhtatõulistel koertel tuvastati vähk keskmiselt vanuses 8,2 eluaastat, segaverelistel aasta hiljem. Rohkem kasvajaid esines emastel koertel. Koeri kontrolliti vereanalüüsi abil, mis aitab kasvajaid avastada koguni paar aastat enne sümptomite ilmnemist.