Põllumajandus- ja Toiduameti loomatervise ja -heaoluosakonna peaspetsialisti Carol Laurimaa sõnul ei peetud loomi nõuetekohaselt. „Kokku võeti ära kaks koera, kolm kassi ja üks küülik. Loomi peeti eraldi toas, mille põrand oli kaetud väljaheidete ja uriiniga. Loomadel puudus ligipääs puhtale joogiveele, kahe looma puhul oli karvastiku alt tugevalt tunda puusanukke ja selgroogu, mis annab alust arvata, et loomad ei olnud saanud ka piisavalt süüa,“ selgitas Laurimaa.

PTA poolt ära võetud kass

Laurimaa kinnitas, et loomadele tagatakse vajalik hool. „Loomad on hetkel paigutatud varjupaika, kus neile teostatakse veterinaararsti poolt ülevaatus ning tagatakse nõuetekohane pidamine,“ lisas ta.

Amet tänab Politsei- ja piirivalveameti ametnikke, kes oma töökohustusi täites märkasid abivajavaid loomi ning sellest PTAd teavitasid ning Tallinna Linnavalitsust, kes oli samuti kohapeal toeks.

Juhul kui märkad, et loomade elu ja tervis on ohus, siis teavita sellest Põllumajandus- ja Toiduametit vihje@pta.agri.ee.