„Alustasin vabatahtlikuna tegutsemisega juba noorena. Minu jaoks on oluline toetada neid, kes abi vajavad, aga ise end aidata ei saa,“ ütleb ta. Kui esiteks olid Veronika fookuseks lastega seotud heategevusprojektid, siis aastate jooksul on siht muutunud ning tänaseks on Veronika oma tähelepanu suunanud loomade abistamisele. „Avastasin, kui vähe Eesti heategevusprojekte aitavad loomi ja ka riigipoolne tugi on selles vallas väga väike.“

Vabatahtlikuna on Veronika teed ristunud Kassiabi MTÜga, kus ta aitab päästetud kasse kliinikusse transportida, korraldab rahakogumisüritusi ja otsib kassidele hoiukodusid. Just viimasesse on ta kaasanud ka Wise’i tiimiliikmeid.

Veronika on Wise’is töötanud kuus aastat ja selle aja jooksul vedanud mitmeid heategevuslikke algatusi. Täna pakub ettevõtte tasustatud vabatahtliku töö päeva, mis annab igaühele võimaluse panustada kord aastas mõnda endale südamelähedasse valdkonda. See loob võimaluse toetada kogukondi, kus igapäevaselt elatakse ja tegutsetakse.

Aasta-aastalt on Wise’i töötajate huvi vabatahtliku töö päeva vastu kasvanud ning Veronika on selle raames toonud mitmeid kolleege ka Kassiabi MTÜsse appi. Vabatahtlikust tööst innustust saanud kolleegid tänaseks paljudele turvakodu kassidele ka hoiukodu pakkunud.

Enam kui 50 hoiukodu ja 1200 eurot heategevusele

„Wise’i Eesti kontoris tegutseb tänaseks üle 2000 inimese ning globaalselt on meil tiimis üle 125 eri rahvuse. Mitmed töötajad kolivad siia mõnest muust riigist ning Tallinnasse jõudes ei ole neil esiteks tihti pikaajalist elukohta. Alles vaadatakse, kuhu piirkonda soovitakse pikemalt end sisse seada ning kõigil ei pruugi olla ka eesmärki siia aastakümneteks jääda. See aga tähendab, et ei võeta ka kohustust lemmiklooma ees, isegi kui ollakse suur loomasõber,“ räägib Veronika. „Teiselt poolt on turvakodude ruumid on tihti võimekuse piirini täis ning neil on vaja sagedat abi loomade ajutise majutamise ehk neile vahekodude leidmisega. Enne, kui loom turvakodust päris koju saab minna, tuleb talle teha mitmeid meditsiinilisi protseduure, mispärast on ajutiste vahekodude olemasolu väga oluline,“ selgitab ta.

„Kassiabi MTÜs vabatahtlikuna töötades sain aru, et see on suurepärane võimalus tuua kaks poolt kokku: meie rahvusvahelised loomaarmastajatest Wiserid saavad lühiajaliselt väikese sõbra eest hoolitseda ning turvakodud oma võimekust ning protsesse sujuvamalt hallata,“ on Veronika õnnelik. Kassiabi katab selle jaoks kõik kulud ehk tagab loomadele toidu ja muu vajaliku, mistõttu on protsess ajutise omaniku jaoks eriti mugav. „Oleme Wise’i tiimiliikmete seast leidnud juba üle 50 vahekodu, kellest mitmete hoole all on tänaseks olnud juba rohkem kui üks kass,“ lisab ta.

Kassidele hoiukodu pakkumise idee ei ole Veronika ainuke loomadega seonduv algatus Wise’is. Mitu aastat on ta vedanud ka heategevuslikke üritusi. „Oleme juba mitmel aastal korraldanud enne jõule kontoris heategevusliku toidulaada. Meil on esindatud väga palju kultuure ning kutsume Wise’i töötajaid üles kokkama ja müüma just enda kultuuriruumi toite. Eelmise aasta laadal osales enam kui 100 inimest ning kogusime 1200 eurot, mille jagasime nelja erineva MTÜ vahel.“

Aita endale südamelähedast valdkonda

Wise’i vabatahtliku töö kultuur on aastate jooksul üha paremini välja kujunenud. „Mida aasta edasi, seda enam tahavad inimesed kaasatud olla. Samas ei ole see paljude jaoks harjumuspärane tegevus, mistõttu ei olda päris kindlad, mida vabatahtliku töö päeva võimalusega peale hakata. Mida rohkem me oma tiimis erinevaid ideid vabatahtlikuna panustamiseks tutvustame, seda enam mõistetakse, et igaüks saab vabatahtlikuna aidata ning ka siis, kui ei olda kohalik. Heategevuseks on igal inimesel alati midagi pakkuda,“ usub Veronika.

Kahtlemata on vabatahtlikul tööl asendamatu ühiskondlik panus ning ettevõtted saavad seda konkreetse ja tunnustava raamistikuga suuresti edendada. Näiteks on Wise’i töötajad koos Pagulasabiga välja töötamas süsteemset lähenemist, et vabatahtliku töö päeva raames toetada pagulaste keeleõpet, aidata sündmuste logistikaga ning kasutada oma teadmisi, et arendada pagulaste digioskuseid.

Veronika soovitused vabatahtliku tööga alustamiseks:

1.Vali teema, mis on sulle eriti südamelähedane – olgu selleks lastekaitse, loomad, keskkond…

2. Mõtle läbi, kui palju sa oled ajaliselt valmis panustama. Soovitan alustada väikestest sammudest. Isegi paar tundi kuus on olulise tähtsusega.

3. Lähtu oma oskustest. Kirjuta üles, mis on sinu tugevused ning lähtu neist, kui organisatsioonidega ühendust võtad. Võid üllatuda, kui erinevad on organisatsioonide vajadused! Kassiabi MTÜ otsib näiteks pidevalt hea pildistamisoskusega inimesi, kes päästetud kassidest pilte teeksid. Loomade transportimiseks on vaja juhilubadega inimesi ning abiks on ka keeli kõnelevad inimesed, kes oskaksid tekste tõlkida. Alati oodatakse loomulikult ka neid, kes saaksid lihtsalt mõne tunni aidata koristada.