Kuna lihavõttepühade eel tõuseb poodides hüppeliselt munade müük, on sobiv aeg üle korrata kanamunade märgistusnõuded ja nende pakenditele kehtivad erimärgistuse nõuded.

 Kanamune toodetakse nelja tüüpi linnukasvatusettevõtetes ja neid eristatakse munadele prinditava tootekoodi alusel. Munad märgistatakse nende tootmiskohas ja esimene number koodis tähendab järgmist:

 0 – mahepõllumajanduslikust tootmisest pärinevad munad – mahekanu ei peeta puurides ja suur rõhk on lindude heaolu tagamisel. Kanad saavad võimalikult liigiomaselt käituda, pääsevad vabaõhualale vähemalt kolmandikul oma elueast ja söövad mahepõllumajanduses lubatud sööta.

1 – vabalt peetavate kanade munad – kanade vabalt pidamine tähendab, et lindudele on tagatud pidev ligipääs piisava suurusega jooksualale, kus nad saavad lisaks ringiliikumisvõimalusele ka siblimissoovi rahuldada.

2 – õrrekanade munad – õrrekanadel on võimalik lindlas vabalt ringi liikuda, nad saavad allapanuga alal siblida, õrre peal istuda ja neil on munemiseks juurdepääs pesale.

3 – puuris peetavate kanade munad – Euroopa Liidus (EL) on kehtestatud kanade puuridele ning nendes koos peetavatele kanadele kindlad tingimused, lähtudes lindude heaolunõuetest. Erinevalt eespool loetletud linnupidamisviisidest ei ole puuris peetavatel kanadel võimalust ringi liikumiseks, siblimiseks ja õrre peal istumiseks.

Tähelepanelik tasub olla väljaspool EL-i ehk kolmandates riikides toodetud kanamunadega, kus loomade heaolustandardid võivad, aga ei pruugi olla vastavuses EL-is kehtivatega. Esimesel juhul peab olema Euroopa Komisjon sellekohase kinnituse avaldanud. Sellistest kolmandatest riikidest pärinevad munad peaksid saama märgistatud samadel alustel EL-is toodetud munadega nii, et munale prinditud esimene number näitab linnukasvatusettevõtte tüüpi, sellele järgnev tähekombinatsioon tootjariigi tunnust (nagu näiteks EE tähistab Eestit, LV Lätit, LT Leedut jne) ning seejärel ettevõtte tunnustamise number.

 Kui aga turustatakse mune sellistest kolmandatest riikidest, kus loomade heaolunõuded ei ole veel võrdväärsed meil kehtivatega, kohalduvad erinõuded. Munapakendite välispinnal peavad muust tekstist selgesti eristatavas ja kergesti loetavas kirjas olema märgitud päritoluriik ja märkus „tootmisviis ei vasta EÜ normidele“. Niisuguse erimärgistusega karpides ei tohi munadel peal olla märgistust algusnumbritega 0, 1 või 2, mis tähistab kõrgendatud heaolustandardiga tootmisviise ja oleksid seetõttu tarbijat eksitavad. Kõnealustest kolmandatest riikidest pärinevate munade märgistus tohib alata vaid numbriga 3.

 Loe rohkem siit.

Loomakaitseorganisatsioon Nähtamatud Loomad kutsub üles eelistama puurivabade kanade mune ja annab väikese nõuande, kuidas poes seda õiget valikut langetada - selleks tuleb munakarp avada.

“Ärge lähtuge pakendist, sest seal kirjas olevad sõnumid ei pruugi üldse tõesed olla. Õige munatootmisviisi teada saamiseks avage karp ja vaadake korraks munal olevat templit,“ selgitab Nähtamatute Loomade tegevjuht Kristina Mering, „Templi esimene number viitab tootmisviisile ja mida suurem number vahemikus 0-3, seda julmem päritolu. See tähendab, et kui me ei soovi toetada kanade puurispidamist, siis me väldime numbriga 3 tähistatud munade ostukorvi sattumist,“ täpsustab ta.

2023. a Norstati poolt läbi viidud küsitluse kohaselt ei toeta 78% Eesti elanikkonast kanade puurispidamist. Vabapidamissüsteemides peetavate kanade mune on oluline eelistada seetõttu, et puurides on kanade elutingimused äärmiselt halvad. Nad elavad mitmekümnekesi ühes puuris. Ühe linnu elamisruum on umbes A4-paberi suurune pind. See tähendab, et nad ei saa piisavalt liikuda, neil pole võimalik isegi oma tiibu välja sirutada ega tegeleda mistahes loomuomase tegevusega. Kanad on vaevatud ja tohutus stressis.

„Seda on oluline helgete kevadpühade eel meeles pidada. Kui me ei taha, et kanad kannataks, siis ärme toeta munatootmisviisi, mis eeldab nende puurispidamist. Õnneks on pea kõikides poodides võimalik teadliku tarbijana teha parem valik,“ ütleb Mering.