Käitumist, mida võib seostada leinamisega, on täheldatud ka paljude vabas looduses elavate liikide puhul nagu elevandid, hundid või inimahvid. Looduses esineb selline käitumine tavaliselt omavahel seotud isendite vahel, eriti emade ja nende järglaste või paaride puhul.

Lemmikloomade puhul on olukord teistsugune. Nemad kuuluvad kunstlikult loodud rühmitusse, kus enamasti ei ole isendid omavahel suguluses ega saa kaaslast valida, kuna uue looma koju toomise üle otsustavad nende omanikud.