Vanema käsitluse järgi pidasid koeraasjatundjad domineerimise (loe: liidri) hierarhiat võitluse ja võitmisega seotud käitumiseks, ka vastaspoole hävitamiseks mõeldud käitumisena, seal hulgas. koertel . See tähendab, et üks võidab ja teine kaotab. Uuemad käsitlused räägivad palju ebasümmeetrilisemast käitumisest, kus kord käitub sama koer pigem liidrina ja teine kord järgijana.

Nufnufi päevahoiu kogemusele toetudes saame sama väita – koer harjutab meie juures olles erinevaid koeraks olemise rolle. Nagu eelpool sai öeldud – domineerimise all ei pea ma silmas üleolekut vaid algatajat, liidrit koerakarjas. Mis ei tähenda, et algatust ei näita välja hierarhias madalamal olev koer, lihtsalt teised ei pruugi selle algatusega alati kaasa tulla.

Jaga
Kommentaarid