„Me räägime sadadest tuhandetest või miljonitest elusolenditest. Loomapidajaid on samamoodi väga-väga palju. Seega, loomade tervise tagamine nii loomade enda kui ka omanike ja pidajate huvides on kindlasti üks nähtavam loomaarstide töö osa,“ lausus Eesti Loomaarstide Koja president Valdeko Paavel täna riigikogus toimunud olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Kuidas tagada veterinaaria tulevik“ arutelul.

Hetkel on Eestis tema sõnul väljastatud 827 loomaarsti tegevusluba. Ligikaudu 150 loomaarsti pole registris uuendanud andmeid ega saatnud teavitusi oma täienduskoolituste kohta. Seega võib eeldada, et tegevusluba omavatest arstidest umbes kümme protsenti erialal ei tegutse ja nendest arstidest omakorda aktiivselt valdkonnas circa 450 loomaarsti tegutseb täna väikeloomaravis, 150 segapraksises ja suurloomades, 160 põllumajandus- ja toiduametis, tapamajades, piiriteenistustes, järelevalves, ravimiametis, ministeeriumides ja teistes asutustes.