„Aasta alguses jõudis meieni taas teade suurest koeraperest, kes elab üksinduses maha jäetud maja juures. Oleme konkreetse koerte pidajaga tegelenud aastast 2007. Koeri on olnud seal varasemalt 15, nüüd neli-viis. Vahelduva eduga on tingimused paranenud, koeri vähemaks viidud, kuid siis on asjad jälle käest ära läinud,“ tõdes selts sotsiaalmeedias.

Koerad elavad seltsi kirjelduse järgi üksi laguneva maja hoovis. „Meie kontrollkäigu hetkel ei olnud kuudid maast kõrgemal, nägid lagunenud välja ja ketid ei olnud nii pikad kui need seaduse järgi peaksid olema. Vaatamata sellele, et peremeest kohapeal ei ela, koerad nälginud ei olnud. Kuid koertel ei ole alati tagatud ligipääs puhtale joogiveele ning pidi olema tavaline, et koerad pääsevad lahti ja hulguvad siis küla vahel ringi. Meile teadaolevalt on päästeamet käinud korduvalt koeri puu küljest lahti päästmas,“ jätkus postitus. „Meie hinnangul ei tegeleta koertega piisavalt, nendega ei käida jalutamas ja seetõttu ei võimaldata neile liigiomast liikumisvajadust, mida ketis peetavaatele koertele on vaja tagada. Tekib küsimus, mis eesmärgil koeri peetakse?“