„Tahaks loota, et terviklik seisukoht selle murekoha osas vormub kiiresti, võibolla isegi enne suvevaheaega,“ lausus Maran, kes ise küll maaelukomisjoni liige ei ole, kuid end teemaga kursis hoiab. „Maaelukomisjon peab lõpliku seisukoha kujundamisel kaaluma palju erinevaid aspekte, seal hulgas ära kuulama nii ettevõtjad, edasimüüjad kui ka teadlased.“

Väga pikalt tema sõnul aga otsustamisega viivitada ei saa, kuna kanade kannatused valdavalt jätkuvad. „Selles osas on maaelukomisjon väga põhjalikult toiminud. Isiklikult pean oluliseks puurikanade pidamise keelustamist. Küsimus on selleks kõige mõistlikuma viisi leidmine“, lisas ta.