Hinnanguliselt on pääsukeste arvukus Eestis viimastel kümnenditel vähenenud 250 000 paarilt 100 000-ni.

Pääsukeste ja paljude teise lindude arvukuse vähenemise üheks põhjuseks on toiduks tarvitatavate putukate nappus pesitsuspaikades kui ka rändel. Putukate – herilaste, liblikate, kahetiivaliste, mardikate – hea käekäigu eelduseks on poolavatud metsaservad, liigirikkad niidud, rohumaaribadega eraldatud põllud, märgalad, veekogud. Putukate arvukust mõjutab ka pestitsiidide kasutus. Putukate ja lindude rohkus toetab meie toidulauda ning tervist.

Eesti rahvuslind suitsupääsuke püüab oma toidulauda rikastavaid sääski, kärbseid ja mardikaid otse õhust ning toidab nendega ka poegi. Kas teadsid, et sageli toidavad putukatega poegi ka taimtoidulised linnud, sest putukad on tulvil toitaineid?

Keskkonnaamet paneb südamele: kui soovid, et pääsukesi oleks rohkem, siis loo eluvõimalusi putukatele ning hoolitse, et pääsukestel oleks rahulik koht pesa ehitamiseks ja poegade kasvatamiseks.