Põllumajandus- ja Toiduameti loomatervise ja -heaolu osakonna peaspetsialisti Carol Laurimaa sõnul peab ürituse korraldaja ametile esitama hulga andmeid, et üritus oleks loomadele võimalikult turvaline. „Teavitus peab sisaldama andmeid ürituse liigi, toimumisaja, koha, looma liigi, looma päritoluriigi ja -piirkonna, üritusel veterinaarteenust pakkuva veterinaararsti nime ja kontaktandmeid, looma terviseandmeid ja ürituse korraldaja nime ja kontaktandmeid,“ loetles Laurimaa.

Oluline on, et taolistel üritustel näidatavad loomad oleksid terved, nõuetekohaselt vaktsineeritud ning looma tavapärased käitumisharjumused ja eluviis võimaldavad temaga sellistel üritustel osaleda. „Kuna loomadega seonduvad üritused on tihti kogupereüritused, siis on oluline, et ürituste vältel oleks loomale tagatud võimalikult loomuomane keskkond, et külastajatel ei tekiks vale arusaama looma vajadustest. Looma ei tohi sundida tema jaoks ülemäärastele pingutustele, mis võib tuua kaasa loomale kannatusi,“ rõhutas Laurimaa.

Loomaheaolu tuleb tagada kogu ürituse vältel ning selle eest vastutavad nii ürituse korraldaja kui ka loomapidaja. Loomadel peab olema pidev ligipääs joogiveele ning neile tuleks tagada eraldi varjumisvõimalus, kuhu on soovi korral võimalik uudishimulike pilkude eest varjuda. Loomale peab võimaldama vajalikku puhkeaega. Kui loom peaks vajama ürituse vältel veterinaarabi, siis selle kättesaadavuse eest vastutab ürituse korraldaja.

Laurimaa rõhutab, et külastades üritusi oma lemmikloomaga, tuleks veenduda, et lemmikloom on selliste olukordadega harjunud ning suures rahvamassis viibimine ei põhjusta talle asjatut stressi. „Lisaks sellele on mõistlik pakkida kaasa veepudel koos joogikausiga, et väljasõidu vältel oleks võimalik loomale vett pakkuda.“