Maaelukomisjonini jõudis 2024. aasta alguses rahvaalgatusena kollektiivne pöördumine, milles tehti ettepanek keelustada lemmikloomade müük kauplustes. Komisjoni liikmed leidsid pärast korduvaid arutelusid konsensuslikult, et kauplustes lemmikloomade keelustamise asemel tuleks tõhustada järelevalvet, kaasajastada lemmikloomi puudutavaid nõudeid ning harida kogu ühiskonda loomaheaolu teemadel.

Kollektiivse pöördumisega „Loom ei ole asi! Tema koht ei ole poeletil“ tehti riigikogule ettepanek keelustada lemmikloomade müük kauplustes, kuna seal ei olevat võimalik tagada loomade heaolu, müügikeskkond tekitab loomades stressi ning nende eksponeerimine kaubana süvendab ühiskonnas levinud arusaama, et loom on asi, mitte elusolend.