„Rida kindlustustooteid on üht- või teistpidi vara omanikule kohustuslikud, näiteks kodukindlustus pangalaenu võtjale või liikluskindlustus autoomanikule. Sestap oli eriti huvitav näha, kui palju pakuvad huvi just need tooted, mille inimene omal soovil endale juurde valib,“ rääkis Kantar Emori uuringuspetsialist Katariina Mäll.

Pea kaks kolmandikku inimestest peab kindlustust vajalikuks, et tunda end turvalisemalt. Samas viiendik elanikkonnast leiab, et kindlustusele kulutatud raha võib minna raisku ning nad eelistavad ise võimalikeks õnnetusjuhtumiteks säästa. „Need inimesed tõid välja, et kindlustus on muutunud aja jooksul kallimaks või pole kindlustus neile taskukohane sõltuvalt sissetulekust või vanusest,“ kommenteeris Mäll.

Kindlustusettevõtete tooteid on viimase kolme aasta jooksul kasutanud 79% Eesti elanikest. Kindlustustoodetest, mida inimestel veel ei ole, kuid mille soetamist kaalutakse, toodi kõige enam välja elukindlustust ja reisikindlustust. Elukindlustuse on soetanud 24% vastanutest ning pea kolmandik on sellele mõelnud. Reisikindlustust on kasutanud 34% vastanutest ning 28% on sellele mõelnud.

Kantar Emori kindlustusbrändide trendiuuring kaardistas Eesti kindlustusbrändide tuntust, kokkupuuteid, kriteeriume kindlustuse valimisel ja ettevõtete kuvandit. Kantar Emor viis uuringu läbi veebis, selles osales 1102 Eesti elanikku vanuses 18+.