PTA Ida regiooni juhtivspetsialisti Kaja Vainula sõnul said nad Rakvere linnalt info halvas seisus koerte kohta. „Kontrollkäigu ajal selgus, et majapidamises peetakse peale koerte veel kasse, küülikuid, merisigu, eksootilisi linde (seitset papagoid ja ühte lembelindu) ning tuhkrut,“ sõnab Vainula, lisades, et samal õhtul võttis amet üheksa koera, 17 kassi, nelja merisea, 13 küüliku, ühe tuhkru ning kaheksa linnu pidamise üle.

Loomade äravõtmine on äärmuslik meede, mida rakendatakse ainult juhul, kui ameti hinnangul on ohus loomade elu või tervis ning seetõttu pole võimalik jätta loomi senise loomapidaja hoolde. Kehtiva õiguse kohaselt on õigus loomi kontrollida, loomaomanikule ettekirjutusi teha ja loomi võõrandada vaid Põllumajandus- ja toiduametil.

Kõik loomad toimetati Lääne-Virumaa Koduloomade Varjupaik MTÜ-le ja MTÜ Ayuda Päite loomapargile.

Amet paneb inimestele südamele: oleme hoolivad ja märkame, kui keegi ei tule oma lemmikutega enam toime. Sellisel juhul saab Põllumajandus- ja toiduametit teavitada, kirjutades e-postile vihje@pta.agri.ee.