„Laste koolitamine on meie ennetustöö üks kesksemaid aspekte. Usume, et loomade austamise ja nendega suhtlemise õpetamine peaks olema osa kooliprogrammist. Ainult nii saame liikuda ühiskonnana suunas, kus loomade väärkohtlemine teadmatusest väheneb. On igati tänuväärne, et Tallinna linn peab loomi käsitlevate loengute korraldamist koolides oluliseks,“ kommenteeris ELSi juhatuse liige Geit Karurahu.

Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti lemmikloomade heaoluteenuse juht Hellika Landsmann rõhutab, et lemmikloomade pidamisest tuleb rääkida juba varases eas. „Juba siis kujuneb välja käitumisnorm, mis aitab vähendada lemmikloomade väärkohtlemist ja inimeste teadmisi suurendada. Samuti tahame ju elada maailmas, kus loomad ei peaks inimeste teadmatuse tõttu kannatama,“ ütles Landsmann.

Tallinna koolides toimunud loengutes tutvustas selts lastele loomade õigusi ja nende heaoluks vajalikke tingimusi. Lastega arutati teemadel, mida tasub enne lemmiklooma võttu läbi mõelda ning milliseid tingimusi loomale pakkuda, et tagada temale hea elu ja rahuldada liigiomased vajadused. Lastele õpetati, kuidas loomaga turvaliselt suhelda, konflikte vältida ja kuidas käituda nähes hulkuvat looma.

Lisaks selgitati Tallinna linnas kehtestatud kasside ja koerte pidamise eeskirja ning tutvustati varjupaikade tegevust. Anti ülevaade ka erinevate veterinaarsete protseduuride vajalikkusest, sh: lemmikloomade kiibistamine ja registreerimine, vaktsineerimine, steriliseerimine ja kastreerimine.

Selts loodab, et lemmikloomade pidamise loengud saavad osaks kooliprogrammist, kuid seni võiksid kohalikud omavalitused valdkonda panustada. Hetkel on vastavasisulisi loenguid korraldanud vaid Tallinna linn.