Loomakaitsjad tõid välja, et Eestis on tekkinud olukord, kus loomad pole elusolendid, vaid vallasvara ning praegust seadust, mis näeb ette karistused loomade julma kohtlemise eest, tuleks kindlasti muuta. 

''Kui praegu võimaldab seadus mõista looma julma kohtlemise eest määrata kuni ühe aasta pikkuse vabadusekaotuse või rahatrahvi, siis meie nõuame, et karistus oleks kolm kuni viis aastat iga looma tapmise eest,'' selgitas piketi organisaator Ksenia Paškovski ja lisas, et kohapeal kogutakse ka toetusallkirju, mis on kavas esitada Riigikogule esmaspäeval.

Käesoleva märtsi algul mõisteti kolma looma julmas tapmises süüdi Rando Radma, kellele mõisteti vanglakaristus pikkusega üks aasta ja seitse kuud. Piketil osalenud Viktoria sõnul oli tema üks neist, kes Randole heauskselt loomad andis ja leiab, et karistus loomade julma tapmise eest peaks olema vähemalt kümme aastat.