Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühingu (EATÜ) juhatuse liikme Maarja Tali sõnul on loomadel unikaalne võime enamust meist panna oma kohaolekuga tundma rõõmu, rahu ja kindlustunnet ning seeläbi innustada või toetada protsesse, mis on rasked või vastumeelsed. See teadmine ja kogemus on kinnitust saanud teadusuuringutes ning terves maailmas järjest enam osutavad ennetustöö, taastusravi ning haridusala eksperdid ametlikult teenust, milles loomadel on tähtis roll.

„Loomade abil sekkumised jagunevad tegevuse iseloomu ning vajaliku ettevalmistuse järgi kolmeks: külastuseks, õppeks ja teraapiaks. Sekkumisi viiakse läbi kas grupis või individuaalselt, kõik vastavalt vajadusele,“ selgitas Tali.

Eestis on teraapiakoerte haiglakülastused laste ning personali poolt väga hästi vastu võetud. Koerte roll on olnud toetada lapsi raskel teel tervenemise poole ning leevendada pikast haiglas viibimisest ja kurnavatest raviprotseduuridest tekkinud stressi.  

Samuti on edukaks osutunud lugemiskoerte projekt, milles inimese parimad sõbrad on kaasatud laste lugemisõpingutesse. Võimalusi on Tali sõnul aga palju enam ning erinevates käimas olevates pilootprojektides neid ka erinevad haridus- sotsiaal- ja tervishoiutöötajad koos teraapikoeratiimidega praktiseerivad.

"Teraapia või muud laadi sekkumise puhul peab kindlasti mõistma, et loom, keda teraapiasse kaasatakse ei ole asi ega ese, vaid partner, kelle abil teraapiat läbi viiakse. Teraapialoom on osa teraapiatiimist. Näiteks koertega sekkumiste puhul koosneb teraapiatiim koerast, koerajuhist, kes reeglina vabatahtlikkuse alusel rõõmu ja hea emotsiooni loomise eesmärgil külastavad erinevaid asutusi ning terapeudist või pedagoogist. Õppeprotsessis või teraapiates osalemine tähendab, et tiimi juhib ja tegevusi viib läbi pedagoog või terapeut, kelle käepikenduseks ja abilisteks ning motviaatoriteks on koerad ja nende juhid,“ selgitas Tali.

Lemmiklooma sõpruse kuu toimub toiduettevõtte MARS Eesti eestvedamisel. MARS annetab lemmiklooma sõpruse kuu jooksul 3% Pedigree ja Whiskasi toodete müügikäibest lastele loomateraapia sessioonide ja külaskäikude läbiviimiseks. Teraapiasessioonid viivad läbi oma ala parimad eksperdid ja Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühingu sertifitseeritud teraapiakoeratiimid.

Eesti teraapiakoerte katusorganisatsioon on MTÜ Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühing, mis loodi 2008. aastal. EATÜ esindab füüsilisi ja juriidilisi isikuid, kes töötavad koos koertega tervishoiu, haridus- ja tervishoiuvaldkonnas või on seotud teraapiakoerte kasvatamise ja ettevalmistamisega tööks. Ühingu tegevuste eesmärk on edendada koerte abil läbiviidavaid sekkumistegevusi Eestis, seista vastutustundliku lemmikloomapidamise eest ning väärtustada inimese ja koera vahelist sidet.