Suurt vaeva püütoniga kodus nägema ei pea. Ta toimetab terraariumis vaikselt omaette ja maopidaja võib rahulikult tööle või kooli minna muretsemata, millega lemmik parasjagu kodus hakkama saab.

Kuningpüüton vajab eluaset, kus on soojalamp ja elusat toitu. Tõsti küll, toitu vajab soojalembene roomaja harva. Kuna tegemist on ööloomaga, võiks talle toitu pakkuda just öösel, mil ta on looduse poolt programmeeritud jahti pidama. Söögiks eelistavad püütonid rotte ja teisi väikesi imetajaid. Saaklooma neelab ta tervenisti alla ja söömist alustab alati peast.

Kuningpüüton ei ole mürgine, aga kui teda ehmatada, võib ta hammustada. Elavad nad keskmiselt 20-30 aastat ja kasvavad 1,5 meetri pikkuseks.