Inge Saavo sõnul ei vasta tõele kuuldused, nagu ähvardaks karusid eutaneerimine. "Ei ole üheski aktis kirjas, et nõuame eutaneerimist. Kõik ettekirjutused on tehtud aedikute tugevdamiseks ning rõhume ainult sellele, et aed korda teha."

Ametnik selgitab, et karud olid kontrolli teostamisel aedikus, mille tara ei olnud piisavalt tugev ja puudus kindlus, et selle olukord suudaks vältida loomade põgenemist. "Nõuetekohase tarastuse puudumisele on korduvalt tähelepanu juhitud ja sellekohane ettekirjutus on tehtud samuti korduvalt. Karupojad olid viimase kontrolltoimingu ajaks paigutatud teise aedikusse, kuid ka see aedik ei vastanud nõuetele, mistõttu tuli järelevalveasutusel sekkuda tehes ettekirjutuse väliaediku nõuetekohasuse tagamise kohta. Karupojad olid paigutatud aedikusse, kust varasemalt on loomad (hundid) põgenema pääsenud."

Ronimis- või hüppamisvõimeliste suurte kiskjate pidamiseks loetakse soovitavaks, et aia minimaalne kõrgus oleks 3,5 kuni 4 meetrit ning et aia ülaosas oleks sissepoole kalduv eend, mis takistab aia ületamist siis, kui loom on roninud mööda aeda üles või oleks aedik tervikuna ülalt kaetud. Ka elektrikarjus on soovitatav, kuid selle olemasolu iseenesest ei tähenda, et tara enda kõrgus võiks olla soovitatust madalam, sest elektrikarjus ei takista igal ajal ja olukorras loomal aiale lähenemist. Kui aiavõrk on postidele kinnitatud väljapoole, siis see ei taga aediku piisavat turvalisust karude pidamiseks, sest loom võib võrku surudes selle postide küljest lahti rebida.

Loomade pidamise nõuete tagamiseks tuleb rakendada kohaseid ja piisavaid ettevaatusabinõusid, mis välistavad loomade põgenemise võimaluse. "Konstruktsiooni sobivust konkreetse loomaliigi isendite pidamiseks saavad hinnata asjatundjad, nagu seda on praegusel juhul tehtud. Kõikide loomaaias läbiviidud inspekteerimiste puhul on meil kaasatud keskkonnaameti spetsialist, kes koostab kohapeal nähtu põhjal paikvaatluse protokolli, milles annab hinnangu nähtud olukorrale ja selle alusel on tehtud ka vastavad ettekirjutused. Aediku konstruktsiooni sobivust saavad hinnata asjatundjad mitte üksnes konkreetselt määratletud juhiste ja standardite järgi, vaid ka üldisele erialateadmisele ja –kogemusele tuginedes," selgitab Saavo.

"Oluliseks tuleb pidada inimeste ja loomade elu ja tervise kaitset ning seda eesmärki silmas pidades ei ole esitatud nõuded ebamõistlikud ja ebaproportsionaalsed."

Küsimusele, miks ei või karusid Venemaale viia, vastas ametnik, et Tolliliidu (mille liige on ka Vene Föderatsioon) poolt on esitatud nõue, et loomaaia loomade eksportimisel peab nendega kaasas olema veterinaarsertifikaat, mis kinnitab nende vastavust sihtriigi (antud juhul Vene Föderatsiooni) nõuetele.

"Sertifikaadis sisaldub muuhulgas ka nõue, mille kohaselt peab riik või administratiivpiirkond, kust karupojad on pärit, olema viimase 36 kuu jooksul vaba sigade Aafrika katkust. Paraku on nimetatud karupojad pärit piirkonnast, kus sigade Aafrika katku diagnoos kinnitati viimati 17.02.2016.a. Seega ei vasta loomad Tolliliidu nõuetele."

Alaveski loomapargi peremees Rein Kõiv ja loomakaitsjad ei mõista, miks VTA pidevate ettekirjutustega pommitab, sest aedik, kus karud elavad on vastupidav ning topelt elektrikarjusega. VTA nõuab tara ehitamist 4-meetri kõrguseks, aga ei Kõiv ega loomakaitsjad ei suuda leida ühtki seadust, mis aia täpse kõrguse sõnastaks. Teiseks probleemiks on karude transport Venemaale, mida VTA ei lubavat. Ka avaldasid nii Rein Kõiv kui loomakaitsjad kartust, et loomad võidakse ettekirjutuste täitmata jätmise korral hukata.