Alaveski Loomapargi kolme karupoja elu on sattunud ohtu seoses Võrumaa veterinaarkeskuse peaspetsialisti Elle Horni ettekirjutustega, mille kohaselt tuleks ehitada praktiliselt uus, kümneid tuhandeid eurosid maksev aedik.

On tähelepanuväärne, et sama aedik oli varasemalt pr. Horni poolt kontrollitud ja tunnistatud nõuetele vastavaks. Sama riigiametnik määras Alaveski loomapargile omal ajal nn „huntide aedikule“ tehtud ettekirjutuste mittetäitmise eest igakuised sunnirahad, mida aga ei jõutud maksta ning seetõttu oldi sunnitud hundipere, ühtekokku 11 looma, hukkama. Loomaparki pidav perekond Kõiv kardab, et sama stsenaarium võib korduda ka karupoegade puhul ja sestap kutsutakse viimases hädas appi häid inimesi ja ettevõtteid.

Eestimaa Loomakaitse Liidu juristi Piret Teesi sõnul kaevatakse esimese astme kohtuotsus kindlasti edasi: „See on hämmastav, sest kõnealused hundiaedikus viibivad karupojad tõi Alaveski Loomaparki tegelikult Keskkonnaamet ehk Eesti riik ning olukorras, kus riik ise ei ole täitnud LKS § 62 lg-s 2 sätestatud kohustusi ja pole karude ülalpidamiseks eraldanud mistahes vahendeid, on selliste ilmselgelt põhjendamata ning alusetute ettekirjutuste tegemine riigi poolt eriti kohatu ja asjatult koormav.“

„Loomakaitse Liidu juristid küll väidavad, et kohtukulusid meilt sisse nõuda ei saa, aga sunnirahasid saab ikka ja nende maksmata jätmine viiks paratamatult võlani riigi ees, mis lõpptulemusena võib viia loomapargi sulgemiseni. Seejuures tuleks otsustada ka loomade edasine saatus“, on Alaveski Loomapargi juht Rein Kõiv nõutu.

Hirm ametliku bürokraatia ees ja mure noorte karude ning teiste loomapargi asukate elu pärast on võtnud perekond Kõivult jõu ning tahtmise loomaparki edasi pidada. Samuti on aastaid kestnud püüdlik ettekirjutuste täitmine võtnud rahalised vahendid hädavajalike aedikute korrastamiseks.

Sestap oodatakse heade inimeste ja loomasõprade abi ning annetusi ALAVESKI LOOMAPARK MTÜ arveldusarvele EE371010220071603015. Lisaks vajatakse hädasti umbes 400 kahe- ja kolmemeetrist aiaposti ning oodatakse koostööpakkumisi aiaehitusega tegelevatelt ettevõtetelt. Lisaks saaksid oma abikäe ulatada ka need puu- ja köögiviljadega tegelevad firmad, kes oleksid valmis ülejääke mitte prügimäele viima, vaid loomadele annetama.

Lisainformatsiooni saamiseks palutakse kirjutada järgmistele e-posti aadressidele: alaveski.loomaprk@gmail.com või info@loomakaitse.eu

Eestimaa Loomakaitse Liit, perekond Kõiv ja Alaveski loomapargi asukad on juba ette tänulikud!