Ida-Soomes Karjalas elaval Seppol hakkas väiksest ja alatoidetud saarmast kahju ning andis talle kala ja ussikesi. Saarmas hakkas mehel ka edaspidi külas käima.

Filmimees Juha Tasking, kes nende kahe sooja sõprust filmis, sõnas: "Kui Iivari oli kosunud, kadus ta paariks päevaks, kuid ta tuli alati Seppo juurde tagasi. Seppo jagas temaga kalu, mida endale järvest püüdis. Paljud inimesed tulevad Iivarit vaatama, aga Seppo ainus, keda ta endale lähedale laseb."

Videos on näha, kuidas Iivari sõnakuulelikult Seppole kuuletub. Mõlemad on saanud kodukandis kuulsaks, kui lugu nende sõprusest laiemalt levima hakkas.