Väikeste koerte käitumisprobleemide peamised põhjused

  • Koera vajaduste ignoreerimine

Osad minikoerte tõud on tänapäeval väga populaarsed. Tihti juhtub, et neid ehitakse kristallidega, lipsukestega ning rõivastatakse ka siis kui ilmastikutingimused seda ei eelda. Koer on loom. Isegi siis kui ta on väga väike. Loomad ei anna hinnanguid üksteise välimusele ning ehtimine ei tee nende tuju ja enesetunnet paremaks. See on inimeste maailm, mis on koerale peale sunnitud. Sageli jäävad asendustegevuste taustal rahuldamata koera tegelikud vajadused.

Probleemseimateks on neist vähene liikumine ning puudulik distsipliin. Stabiilne maastikul liikumine aitab koeral maandada füüsilist energiat ning kindlad piirid (distsipliin) annavad koerale turvatunde, sest sellisel juhul ta saab olla kindel selles, mida ta teeb (mis on keelatud ja mis on lubatud).

PS.Tuleb veel teadvustada, et sarnane tegevus (koerte inimesestamine – värvimine, ehtimine jms) kujundab teiste inimeste (eriti laste) hoiakuid koera suhtes. Iga koeraomanik, kes tarbetult oma koera ehib, panustab ühiskonnas levivale väärarusaamale koerast kui loomast ja tema vajadustest.

  • Ohuolukorras võtame sülle

Väikest koera on ohuolukorras väga lihtne sülle võtta. Kui tegemist on kriitilise olukorraga (nt.teise koera rünnk), on taoline lahendus efektiivne ja õigustatud. Väga tihti kasutatakse taolist olukorra lahendust aga liiga kergekäeliselt selle asemel, et koera maas olles ümbritsevaga toime tulema õpetada. Sülle võtmine on lihtne. Koer aga saab pidevalt tagasisidet, et maailm ongi ebaturvaline koht. Lõpuks ei tunnegi koer ennast maas enam turvaliselt ning ei oskagi maas olles ka lihtsates situatsioonides käituda.

Väikeste koerte jaoks ongi ümbritsev maailm suur. Koerte omanikud peavad meeles pidama fakti, et väiksekasvuliste koerte jaoks on enamus ümbritsevaid asju suuremad kui nad ise, mistõttu nende sotsialiseerimisprotsess võibki vaevalisem olla. Näiteks tormaka kehakeelega keskmist kasvu inimene on väikse koera jaoks ilmselgelt hirmutavam kui suure koera jaoks. Lisaks on ka suurem osa teistest koertest neist palju suuremad. Isegi kui suur koer on sõbralik, võib ta ka tahtmatult väikesele mänguhoos liiga teha ning väike koer võib traumaatilise kogemuse saada.
Mini tõugude väikese kasvu tõttu tuleb koera omanikul kogu keskkonna turvalisuse peale erilist tähelepanu pöörata. Tõenäoliselt tuleb ka keskmisest rohkem vaeva näha koerale õpetamisel, et maailm on turvaline ja meeldiv koht hoolimata sellest, et enamus asju on suuremad kui koer ise.

  • Müüt, et väikest koera ei pea õpetama

Ilmselt kõige levinum põhjus nende koerte mitteõpetamisel peitub selles, et väike koer ei suuda ebameeldivalt käitudes palju kahju teha (loe: enda koolitamist nõuda). Nende hääl ei ole haukudes nii vali, inimese najale hüppamine ei ole nii ebameeldiv ja ka hammustamine ei lõppe nii rängalt kui suure koera puhul. Väike koer on samasugune koer kui iga teine ja tema vajadused on ka samad nagu ülejäänutel. Koerad vajavad kindlaid selgeid igapäevaseid reegleid. Reeglite puudumine tekitab koerale stressi, sest ta ei saa olla kindel selles, millist käitumist temalt oodatakse.

Soovitused väikeste koerte omanikele
  • Kindel juhtimine

Koer vajab kindlustustunnet. Seda suudab pakkuda vaid tema omanik. Ei saa jätta koera üksi hakkama saama erinevate (inimeste) maailma nähtustega kohanemisel. Ta ei tule sellega sageli iseseisvalt toime. Koera omanik peab vajadusel koera aitama. Inimesepoolne kindel juhtimine annab koerale kindlustunde, et tema ei pea keerulistes olukordades ise otsuseid vastu võtma.

  • Turvaline keskkond

Tuleb jälgida, et keskkond, kus koer viibib oleks turvaline. Väiksed koerad on armsad. Väga tihti tekitavad nad võõrastes inimestes ülevoolavaid tundeid. Koera omanik peaks suutma oma koera pealetükkivate inimeste eest kaitsta, kui see koerale ebameeldiv on.

  • Inimeste käitumise kontroll

Kui võõrad inimesed ennast väiksele koerale tutvustavad, siis parem on kui nad kükitavad või teevad ennast muul viisil veidi väiksemaks.

Parem on kui koer saab võõrale inimesele ise esimesena läheneda. Selliselt saab koer omas tempos kohaneda ning võõras tundub turvalisem.

  • Inimeste emotsioonide kontroll

Koeraga suhtlemisel tasuks inimesel iseennast jälgida. Tasuks vältida tormakat kehakeelt. Nagu eelpool mainitud, keskmist kasvu inimese tormakad liigutused on väikse koera jaoks palju intensiivsemad kui suure koera jaoks. Ka liigne emotsionaalsus võib väikse koera jaoks olla hirmutav isegi siis, kui inimene seisab füüsiliselt paigal.

Allikas: Kati Koertekool