Kuid mida koer tegelikult mõtleb, kui kuuleb omanikku välisust avamas ning teda silmast silma näeb? On ta rõõmus lihtsalt peatselt ette antava õhtusöögi ootuses või on tegemist tõelise kiindumusega?

Koerte käitumisekspert Julie Hecht ja Duke ülikooli kognitiivse neuroteaduse professor Brian Hare, kes on läbi viinud mitmeid uurimusi, selgitavad.

1. Miks mu koer alati nii põnevile läheb, kui kuuleb sõna „jalutama“?

Koerad, sarnaselt delfiinide, ahvide ja papagoidega on võimelised ära õppima terve hulga sõnalisi käsklusi ehk sõnu. On teada, et üks Chaseri-nimeline border collie õppis ära enam kui 1000 sõna.
Teadlaste arvates kasutas Chaser selleks „kiire kaardistamise“ või tuletamise meetodit, mis on üsna sarnane viisile, kuidas inimlapsed keeleoskuse omandavad. Üldiselt võttes sisaldab see meetod sõnade tähenduse ära arvamist mingi eseme või muu objekti põhjal, mida selle sõnaga seostatakse. Seega, kui sa kogu aeg ütled „jalutama“ ning näitad koerale tema jalutusrihma ja viid ta välja, seostabki ta sõna „jalutama“ just õue minemise ja jalutamisega.

2. Miks mu koer iga kord haigutab, kui mina haigutan?

Haigutamine on „nakkav“ nii ainult inimeste seas kui inimeste ja koera vahel. Ajakiri Biology Letters väidab, et tegemist on „emotsionaalse nakkusega“ ning see on täiesti normaalne. Ja mis veelgi olulisem – et koer sinu järel haigutama hakkab, on selge märk temapoolsest empaatiast.

Koerad on oma inimeste suhtes empaatilised mitmel muulgi moel. Helsingi ülikoolis läbi viidud uurimus viitab, et koerad tunnetavad, kui nende peremehed on vihased ning suudavad sellele isegi vastavalt reageerida. Ühes teises uuringus leiti, et koerad vastavad inimese meeleolule psühholoogiliselt ja käitumuslikult samamoodi nagu siis, kui nad kuulevad inimlast nutmas.

3. Miks koerad eemale pöörduvad, kui me neid kallistame?

Koerte käitumist uurivad psühholoogid avastasid, vaadates 250 fotot, millel inimesed oma koeri kallistavad, murettekitava suundumuse – koerad ei olnud õnnelikud. Kuidas nad seda teavad?

Koerte käitumise ekspert Julie Hecht väidab, et loomad näitavad välja tavalisi stressimärke: pööravad pea neid segavast või tülitavast asjast eemale, lasevad silmavalgetel paista, langetavad või viivad kõrvad tahapoole. Enamik koeri uuritud fotodel näitas välja just neid märke.

Samas võivad koerad kallistamist ka taluda, eriti siis, kui seda teeb keegi, keda nad hästi tunnevad. Ehk teisisõnu – koerad demonstreerivad oma kiindumust inimesse mitmel erineval moel, kuid kallistamine pole nende lemmiktegevus. Kui koer end su haardest välja püüab vingerdada, kui teda kallistad, siis parem patsuta tal selle asemel pead või süga lõuaalust.

4. Miks koer mulle üksisilmi näkku vahib?

See, kui kaua koer sulle otsa vaatab, vastab üllatuslikult sellele, kuidas ta tunnetest aru saab.

Teadlased on mõõtnud aega, kui kaua hobused mingit asja pika pilguga vaatavad. Nende puhul kutsutakse seda „ründamise ootamiseks.“ Kuid koerte puhul on asi vastupidine. Uurimused on näidanud, et koerad vaatasid kauem nende koerte fotosid, kelle näoilmed langesid kokku emotsionaalsete helidega, mida neile samal ajal ette mängiti. Ehk teisisõnu – pikaleveninud pilk võib viidata sellele, et koer püüab sobitada su näoilmet emotsionaalsete signaalidega, mida sa talle saadad – näiteks naeratuse ja pea patsutamisega.

5. Miks mu koer kogu aeg mu sõpru nuusutab?

Nagu teisedki loomad, saavad koerad keskkonnast palju info haistmismeele kaudu. Peale selle kirjeldavad mõned uuringud, et koerad naudivad oma omanike lõhna. Üks hiljutistest uuringutest näiteks leidis, et kui koertele anti nuusutada neile tuttava inimese lõhna, siis tõlgendas nende aju seda preemiana.

Et asja uurida, pandi koerad ajuskännerisse ja neil anti nuusutada viite erinevat lõhna: nende enda, tuttava inimese, võõra inimese, tuttava koera ja võõra koera lõhna.

Kui koerad tuttava inimese lõhna haistsid, aktiveerus see aju osa, mis on seotud premeerimisega. Veelgi märgatavam aktiveerumine toimus aga siis, kui nad haistsid tuttava koera lõhna. Need tulemused annavad olulist aimu sellest, kui olulised on koera jaoks inimesed, kellega nad koos elavad, kirjutavad teadlased.

6. Miks koerad ennast inimeste jalgade taha peidavad?

Kui koer äkitselt su jalgade taha peitu plagab ja sealt vaid välja piilub mingi asja peale, mis tema lähikonnas aset leiab, siis tõenäoliselt on ta hirmunud.

Ka väikesed lapsed teevad nii, eks? Käitumise uurijad pakuvad, et koerad on ainsad kodustatud loomad, kes suhtlevad oma omanikega samamoodi nagu väikesed lapsed vanematega. Kassid ja hobused näiteks jooksevad hirmu korral hoopis eemale ja püüavad end ära peita, koerad aga omanike juurde. Samamoodi käituvad suuresti ka lapsed.

7. Miks koerad lund armastavad?

Mäletad ju, kui sa laps olid, ei suutnud sa kuidagi ära oodata aega, mil saaks värskelt maha sadanud lumehange hüpata? Ning kui asi puutub lumesse, siis on koerad taas inimestega väga sarnased.

Paljud koerad, kes elavad sellistes piirkondades, kus on olemas talveaeg, armastavad ennast lumes ringi rullida. Julie Hechti arvates on tegemist lume sensoorse mõjuga nahale. Nad naudivad lund nagu lapsed.

Allikas: iflscience.com