Kõrberebase kutsikas

Fennekrebane ehk kõrberebane on koerlaste sugukonda rebase perekonda kuuluv kiskjaline. Fennekrebased elavad Põhja-Aafrika ja Siinai poolsaare kõrbetes ja poolkõrbetes.

Pisikene aksolott

Aksolott on salamandrilaadne vee-elanik. Ehkki sageli nimetatakse teda „kõndivaks kalaks“, ei ole tegu siiski mitte kala, vaid hoopis kahepaiksega. Aksolotte on leitud mitmetes Mexico City ja lähiümbruse järvedes.

Noor soomusloom

Soomusloom on soomusloomaliste seltsi soomusloomlaste sugukonda kuuluv imetajate perekond. Teada on 8 liiki, kellest neli elavad Aafrikas ja neli Lõuna- ja Kagu-Aasias. Soomusloomad toituvad peaaegu eranditult sipelgatest ja termiitidest.

Taapir

Taapirlased on kõige primitiivsemad tänapäevased kabjalised. Ta on rahuarmastav ja kartlik loom, kes elab enamasti väikses karjas. Taapirlased asustavad soiseid metsi ja võsasid.

Pisikene karihiirlane

Karihiirlasi on pea kogu maailmas, välja arvatud polaaraladel. Nad eelistavad niiskemaid elupaiku. Olemuselt on karihiirlased on väga aktiivsed. Välimuselt sarnanevad hiirtega, eripäraks on pikk koon, suhteliselt lühikesed jäsemed ja väikesed silmad.

Imearmas pisikene suhkruorav

Suhkruoravad on väga aktiivsed ja suhtlusaldid loomakesed. Nad on omnivoorid, kes kohandavad oma toidulauda aastaajale vastavalt.

Noor okaapi

Okaapi on kaelkirjaklaste sugukonda kuuluv sõraline. Okaapi kehaehitus sarnaneb kaelkirjaku omaga, kuid kael on palju lühem. Okaapid toituvad puulehtedest, puuviljadest ja rohttaimedest. Nende leviala piirdub Kongo Demokraatliku Vabariigi kirdeosa vihmametsadega.

Noor tuhnik

Tuhnik on Aafrikas elav pika saba ja kärsataolise koonuga imetaja. Tuhnik on levinud Mustas Aafrikas avatud rohtlates, põõsastikes ja metsades Egiptuse lõunaosast kuni Hea Lootuse neemeni.

Pruun- harjasvöölane

Pruun-harjasvöölane on loomaliik vöölaste sugukonnast. Ta elab peamiselt Lõuna-Ameerika lõunaosas. Elupaigaks on sageli avatud kuivad kuni poolkõrbelised maastikud. Pruun-harjasvöölane on omnivoor.

Allikas: boredpanda.com