Hülgetele ei anta isegi võimalust üles kasvada, sest inimesed tahavad nende karva hinnalise aksessuaarina oma riideesemetel kanda. Igal aastal kütitakse julmade meetmete abil tuhandeid beebisid. Kütid tulistavad neid või peksavad nad nuiaga surnuks.

Olenemata sellest, et paljud riigid on hülgekarvaga kaunistatud toodete importimise keelustanud, siis jätkub jaht neile endiselt. Kanadas kulutatakse igal aastal selle jahi peale miljonite dollarite ulatuses maksumaksja raha.

Küttimise pooldajad väidavad, et Grööni hülgeid on looduses liiga palju ning toovad argumendiks hülge populatsiooni kontrolli all hoidmise. Siiski selgub, et Grööni hülge populatsioon on kliimamuutuste, kalastustegevuse ja jahi tagajärjel vähenemas ning inimesed paluvad, et selline julm tegevus lõppeks.

Allikas: The Dodo