Ka oleks praegu õige aeg võimalike avauste sulgemiseks, et linnud hoonetesse pesitsema ei pääseks. Hiljem, hoonete väliremonditööde käigus ei tohi enam pesitsuskohti sulgeda ja linde lõksu jätta.
„Linnud ja inimesed lähevad konflikti eelkõige katuste ja fassaadide renoveerimistööde käigus ning reeglina ei lõpe need vastasseisud lindudele soodsalt“, ütles ELL Lääne-Eesti piirkonna juht Kaija Paalberg ja lisas, et seda kõike annaks just praegu katuseid puhastades vältida.

Kõige rohkem kõnesid saab ELL mai ja juunikuus, mil antakse teada linnupesade lõhkumisest või linnupoegade tapmisest. Ka on probleem väga terav korrusmajade rõdudel sisse seadnud lindudega, aga pesitsusperioodil on pesade lõhkumine ja lindude häirimine keelatud.

Kaija Paalbergi sõnul tekib väga palju probleeme ka siis kui pojad pesadest lahkuvad ning maapinnale laskuvad ja vanemad neid kaitsma asuvad. „Seda kõike annab vältida ja tegutsema peab kohe. Pärast on juba hilja!“, rõhutab Paalberg.

Pesitsusperioodil on pesade lõhkumine ja lindude häirimine keelatud!

Looduskaitseseaduse kohaselt on keelatud looduslikult esinevate lindude pesade ja munade tahtlik hävitamine ning kahjustamine või pesade kõrvaldamine, välja arvatud juhul, kui Keskkonnaamet on selleks andnud eraldi loa. Looduslikult esinevate lindude pesade ja munade tahtliku hävitamise ja kahjustamise või pesade kõrvaldamise eest karistatakse füüsilist isikut rahatrahviga kuni 600 eurot, juriidilist isikut rahatrahviga kuni 1300 eurot.

Looduslikult esinevate linnuliikide isendite tahtliku häirimise eest karistatakse füüsilist rahatrahviga kuni 400 eurot ning juriidilist isikut rahatrahviga kuni 640 eurot. Kui tegemist on lindude julma kohtlemisega (hävitamine või kahjustamine julmal viisil) või toimub see hävitamine või kahjustamine avalikus kohas, saab isiku suhtes algatada ka kriminaalmenetluse.

ELL tuletab meelde, et hilisemate ebamugavuste vältimiseks on praegu õige aeg katusele kogunenud praht ja pesad ära koristada.