„Koerte käitumine” Tuire Kaimio

Raamat käsitleb peaaegu kõiki olulisi koertega seotud teemasid ja annab hea ülevaate sellest, mis on koera jaoks loomulik ja mida koerad vajavad, et olla eluga rahul. Mingil määral puudutab raamat koerte probleemse käitumise põhjuseid. Tegu pole juhendiga, kuidas koera tuleks õpetada, vaid ülevaatega koera olemusest. Inimesele, kes plaanib võtta elus esimest korda koera, on just see raamat alustuseks üks paremaid.


„Koeralausuja” Cesar Millan

Autor käsitleb raamatus eelkõige koera loomulikku käitumist. Lugeja saab teada, kas see, mida ta arvab, et koer vajab, on ikka see, mida koer päriselt soovib. Räägitakse koera loomulikest eluviisidest, mis tagavad, et loom on tasakaalukas ja õnnelik. Raamatus ei ole harjutusi ega võtteid, kuidas koera õpetada. Teos annab pigem ülevaate koera mõttemaailmast ja vajadustest.

„Ära koera maha lase” Karen Pryor

Algajale koeratreenijale mõeldud raamatus on esile toodud mitu eri meetodit ja mitmesuguste situatsioonide kirjeldused koos lahendusvariantidega.

„Koerte intelligentsus” Stanley Coren

Raamat räägib koerte vaimsetest võimetest, eri tõugude ajaloolistest eesmärkidest ja sellest, kuidas koerte intelligentsust mõõdetakse. Esile on toodud ka põnevad katsed, mida on tehtud koerte intelligentsuse mõõtmiseks. Peale selle tutvustatakse viise, kuidas koeraomanikud saavad oma koera võimeid katsetada ja arendada.

„Geniaalsed koerad”
Brian Hare,
Vanessa Woods

Raamatust saab teada, milles seisneb koerte tarkus ja kas kõige targem koeratõug on ikkagi olemas. Samuti räägitakse koerte kognitiivsetest võimetest ja visatakse õhku hüpotees, et koer on vahel targem kui inimene.

„Your Dog is Your Mirror”
Kevin Behan

Ingliskeelse raamatu autor on koerte koolitaja ja rehabiliteerija. Raamatus räägitakse peamiselt sellest, kuidas inimese emotsioonid ja hoiakud mõjutavad koera käitumist. Alati ei piisa ainult koeraga harjutuste tegemisest. Mõistmaks, miks koer käitub nii, nagu ta käitub, tuleb vaadata enda sisse. Nimetatud raamat on üks väheseid, mis sellel teemal kirjutatud on. Eriti soovitatav on seda raamatut lugeda koeraomanikel, kes on huvitatud enesearengust. Kasuks tuleb see ka kõigile teistele, kellele tundub, et ükski harjutus ei aita koera käitumist muuta.