Kevadeti on selline vaatepilt Väikese väina tammil paraku üsna tavapärane. Elektriliinidesse kinni jäänud luiged saavad viga ja hukuvad. Pesadel olevad pojad niimoodi suureks ei saa ja kahjuks kordub olukord kordub igal hooajal. Paljud hukkunud isendid jäävad avastamata, sest kukuvad roostikku või kuhugi inimsilma eest varjatumasse kohta.

Väikese väina hoiuala kuulub Natura 2000 võrgustikku ning on osa rahvusvahelise tähtsusega Väinamere linnualast. Väga kurvastav, et lindude rändeteel olevad kõrgepingeliinid lõpetavad aastas sadade lindude elu. On aeg, et Keskkonnaministeerium ja liinide haldaja Elering kaaluksid tõsiselt liinide asendamist maa-aluse kaabliga.