Koera käitumise mõjutamiseks on erinevaid võimalusi. Tänapäeval on olemas ka väga palju treeningvahendeid. Vahenditest olulisem on aga koera käitumise mõistmine. Selleta võib osa intensiivset mõju omavate vahenditega hoopis olukorra hullemaks muuta. Koera ja inimese õppimisprotsessis on palju ühist, aga ka palju erinevat. Koera käitumisele avaldab inimene kahtlemata kõige suuremat mõju. Seetõttu on ka hästi käituva koera eelduseks tema omaniku teadmised koerte käitumisest ja selle mõjutamise võimalustest.

Kuidas kujuneb koera käitumine?