Reeglina õpetatakse koertele käsklused selgeks toidupreemia abil. Toit aga ei ole igal ajahetkel koera jaoks kõige väärtuslikum preemia, mille nimel inimese jaoks ebameeldiv käitumine lõpetada. Näiteks ei suuda toit sageli võistelda jahikoera jahikirega või koera huviga teiste koerte suhtes. Sellisel hetkel võib ju koer teada, et „siia“ käsu eest saab preemiaks toitu, aga teda see lihtsalt ei huvita, sest jaht ja teine koer on tema jaoks sel hetkel väärtuslikumad. Koera on võimalik õpetata kuulekaks ka keerulistes olukordades, kui läheneda koera õpetamisprotsessi veidi süsteemsemalt ning lisaks toidule kasutada ka muid hüvesid.

Üldistatult võib öelda, et koera sõnakuulamine koosneb kahest momendist: motivatsioonist ja kontrollist. Motivatsioon ja kontroll käivad käsikäes. Suurim kunst ongi ära õppida, millisel hetkel ja kuidas koera motiveerida ning millal ja kuidas teda kontrollida. Alustada tuleks siiski koera motiveerimisest. Esmalt on igal koeraomanikul oluline läbi mõelda, mis tema koera motiveerib. Nagu eelnevalt öeldud, ei ole toit ainus motivatsiooniallikas, mille nimel koer on valmis pingutama.