Keerulises olukorras puudub koertel enamasti valikuvõimalus käituda liigile loomulikul viisil. Näiteks põgeneda ebameeldivast olukorrast ja liikuda edasi, et valida omale meelepärane elukeskkond, kus neid ohte ei ole. Seetõttu saab raskes olukorras koera aidata ainult tema omanik. Koera tuleb õpetada keeruliste olukordadega toime tulema. Sageli ei saa nad sellega iseseisvalt hakkama, kuna looma valikud olukorraga toime tulla on piiratud. 

Ärevas olukorras on kõikidel elusolenditel niinimetatud automaatne tung saavutada rahu-ja turvatunne. Käitumismustrid selle saavutamiseks on liigiti erinevad. Üldreegel on aga see, et kui primaarne käitumismuster rahu-ja turvatunde saavutamiseks ei ole võimalik, siis valitakse midagi muud. Sageli hakkavad koerad siis haukuma, rihmas tirima, kaevama, üles hüppama, mõned koerad muutuvad ka agressiivseks. Üldistades võib öelda, et koerad tegelikult rahustavad end sellisel viisil. Kui inimene koera ei juhi kasulikumat ja sobivamat käitumismustrit kasutama, kipuvad eelnevalt nimetatud ja inimese jaoks enamasti ebameeldivad käitumismustrid paraku süvenema ehk muutuvad koera jaoks automaatseks.

Kuidas oma koera raskes olukorras aidata?

Kõige olulisemad moment koera aitamiseks on esmalt ärriti ehk põhjuse välja selgitamine, miks ker käitub nii nagu ta käitub ja mis teda tasakaalust välja viib. Enne kui käitumismustrit muutma hakata on vaja teada, mis on see, mis loomale ebamugavust valmistab. Vahel võib koera jaoks ärritiks olla ka midagi sellist, mida inimene ei taju.