Materjalid paljastavad ebaseaduslikke tegevusi nagu rutiinset sabade lõikamist, väga kitsaid tingimusi, pidevat hügieeni- ja veterinaarabi puudumist, rohkelt kahjureid ja täielikku loomade heaolu eiramist. Need paljastused on jätkuks Parma konsortsiumi ja selle järelevalvet teostavate ametiasutuste eelmise aasta skandaalidele.

Sigade kasvatamine viletsates tingimustes sobiva tuhnimismaterjalita ja rutiinse sabade kärpimisega on EL-is, sh Eestis, juba üle 20 aasta seadusega keelatud. Seadus näeb ette, et seakasvatajad peavad eelkõige tegelema ebasobivate keskkonnatingimuste ja loomapidamissüsteemide parendamisega.

“Need paljastused on veelgi jahmatavamad seetõttu, et tegemist on tööstusega, mis saab EL-ilt miljonites toetusi, kuid ei täida seejuures ka kõige põhilisemaid loomade heaolu nõudeid,” ütles Kadri Taperson, MTÜ Loomuse juhataja.

“Kahjuks on Parma singi juhtum vaid sümboolne näide palju laiemast sigade heaolu puudutavate regulatsioonide eiramisest, millega tuleks viivitamatult tegeleda. Seetõttu kutsuvad Eurogroup for Animals ja selle liikmed oma ühiskampaaniaga “Lõpetage sigade piinad” (End Pig Pain) EL-i ja selle liikmesriike üles täielikult EL-i sigade heaolu seaduseid ellu viima,” selgitas Taperson.