Tuulispää nimelises varjupaigas elavad kaks sinirebast - Otto ja Unelma. Mõlemad rebased põgenesid karusloomafarmist ja leidsid heade inimeste abiga tee Tuulispääle. Nii päästsid vaprad loomad end ise ja hankisid omale maailma parima kodu.

Varjupaigas elades on rebased hõivatud neile loomuomaste tegevustega nagu nuuskimise, kaevamise, mängimise ja oma elupaiga uurimisega. Need ja paljud teised tegevused on sellised, mida ükski puuris elav loom karusloomakasvanduses teha ei saa. Kahjuks ei ole võimalik parandada farmist põgenenud rebaste esikäppasid. Kõverdunud käpad on omased just karusloomafarmide kitsastes puurides kasvanud loomadele.

Õnneks tehakse Tuulispääl kõik selleks, et Otto ja Unelma saaksid elada elu, mida need toredad rebased väärivad.

MTÜ Loomuse liikmed ja vabatahtlikud külastasid Tuulispää varjupaika Loomuse 4. sünnipäeva raames. Loomus teeb igapäevaselt tööd selle nimel, et Eesti karusloomafarmid keelustaks.